Meer dan 1.000 kinderen op buitenspeeldag

Nationale Buitenlesdag op 22 september

Regio – De Nationale Buitenlesdag is verplaatst naar dinsdag 22 september 2020. Eerder maakten Jantje Beton en IVN Natuureducatie bekend dat de oorspronkelijke datum 7 april niet door kon gaan. Dit komt door de maatregelen die nodig zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De 2800 scholen die zich hebben aangemeld ontvangen een e-mail waarin deze nieuwe datum bekend wordt gemaakt. Uiteraard blijft hun aanmelding gewoon staan. Scholen die zich nog niet hebben ingeschreven kunnen zich aanmelden via www.buitenlesdag.nl. Jantje Beton en IVN hopen dat alle leerlingen op de nieuwe datum weer volop naar buiten kunnen. Want wat is er nou leuker dan tijdens de les beestjes zoeken, optellen met sprongen of een geschiedenisrace?

Buitenlessen voor thuis 

Tot de Nationale Buitenlesdag kunnen naast scholen, ook ouders inspiratie opdoen via www.buitenlesdag.nl voor buitenlessen thuis. Hier staan ruim 70 uitgewerkte buitenlessen die grotendeels gratis beschikbaar zijn. Ze helpen scholen bij het samenstellen van een aangepast lesaanbod en ouders bij het in beweging houden van hun kinderen.

Bewegen en ontdekken

De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie om kinderen onder schooltijd meer te laten bewegen en meer buiten te laten komen. Door buiten les te krijgen, leren kinderen beter en effectiever. Buiten is er voor kinderen volop ruimte om te spelen, te bewegen, te ontdekken en te onderzoeken. Zowel scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basis- of speciaal voortgezet onderwijs en buitenschoolse opvang kunnen meedoen.