Naar Zwitserland en Japan in Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer – Greenpark Aalsmeer is nog volop in ontwikkeling. Op het bedrijventerrein (tussen de Aalsmeerderweg, Hornweg en Machineweg) hebben sierteelt (gerichte) bedrijven, zoals Celieplant, PTMD en binnenkort Bosman Van Zaal, zich gevestigd, maar ook bakkerij Borgesius en het bekende Scotch & Soda hebben hier nieuw gebouwd. Het gedeelte langs de Middenweg is met name voor Schiphol parkeren in gebruik en onlangs is de eerste paal geslagen voor een logies voor arbeidsmigranten. Er zijn overigens nog diverse kavels, in verschillende groottes, beschikbaar.

Naamgeving

Voor de naamgeving van de straten in Greenpark is gekozen voor landen. Zo is er de Japan-, Brazilië-, Ecuador- en Thailandlaan. En onlangs is aan het verlengde van de Middenweg de naam Hollandweg gegeven. In het wekelijkse overleg van burgemeester en wethouders in december is besloten om aan de nieuw aan te leggen weg, nabij de Hollandweg, de naamgeving Zwitserlandstraat toe te kennen, conform het advies van de commissie naamgeving.

Thema centraal

Deze commissie naamgeving krijgt vanaf heden wel te maken met iets andere regels. Het college heeft namelijk ook besloten om op voorhand een thema vast te stellen bij de naamgeving van nieuwe complexen van straten en pleinen. Aan de hand van dit thema mogen de leden van de commissie dan aan de slag om passende namen te bedenken en voor te stellen aan de bestuurders.