Mooie opbrengst Amsterdamse Bos Golf

Uithoorn – Met een opbrengst van € 43.000,– heeft de organisatie van het Amsterdamse Bos Golf weer een mooi resultaat neergezet. De dank gaat uit naar alle deelnemers, sponsoren en vrijwilligers die zich soms al maanden inzetten om dit Golf-toernooi mogelijk te maken. De afgelopen 12 jaar heeft de Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn met dit toernooi het fenomenale bedrag van ruim een half miljoen euro bij elkaar weten te spelen voor goede doelen, dit jaar het onderzoek naar een behandelmethode van de ziekte van Batten.

De ziekte van Batten is nu nog een dodelijke stofwisselingsziekte die vooral kinderen treft. Kinderen met batten lijken bij de geboorte gezond, maar gaan op jonge leeftijd steeds slechter zien en worden blind. Zij ontwikkelen epilepsie en verliezen hun spraakvermogen, motoriek, cognitie en hun geheugen. Meestal komen zij tussen hun 15e en 25e levensjaar te overlijden. Op dit moment is er nog geen behandeling beschikbaar om de ziekte te remmen, te stoppen of te genezen. Wel is er hoopgevend onderzoek gaande en hoopt men op een doorbraak zodat behandeling kan aan starten.

Golftoernooi
Eénmaal per jaar wordt er door vrijwilligers van de Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn (leden komen ook uit De Ronde Venen) een 18 holes golfbaan aangelegd in het Amsterdamse Bos. Zodra dit mag van de flora- en faunawet begint de baanploeg met het maaien en egaliseren van de greens. Wekelijks zijn zij in het bos om de greens te optimaliseren. Dit jaar had de baancommissie veel last van het natte voorjaar waardoor er op sommige plekken niet gemaaid kon worden. Met veel creativiteit en improvisatietalent werd er toch weer een mooie baan opgeleverd. Een ander team zet zich in om sponsoren te stimuleren om kavels voor de veiling te doneren. Onder de bezielende leiding van veilingmeester Matthijs van der Knaap (eigenaar van De Gasterij in De Kwakel) werd er enthousiast geboden op mooie kavels als een verblijf in Portugal, een rit met een Mercedes-Cabrio of een sloepentocht met diner. De Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan het welslagen van deze dag.

Op de foto: Erik de Zwart en Ronald Jansen met cheque (Ronald Jansen is ook vader van een kind met Batten). Foto is aangeleverd.