Monumentendag in Uithoorn

Uithoorn – Op Open Monumentendag 9 september zijn bezoekers welkom in zes monumenten in Uithoorn en De Kwakel. In De Hoeksteen, de Thamerkerk en Fort aan de Drecht zijn rondleidingen of bijzondere activiteiten. Verder kan men tijdens de reguliere openingstijden ook een kijkje nemen in Brouwerij De Schans, Geniet aan de Amstel en de theetuin bij de Tolhuissluis. Bij de monumenten die van een OR-code zijn voorzien, kan men met een smartphone informatie ophalen. Bij mooi weer is een fietstocht langs de monumenten aan te bevelen.

Fort aan de Drecht, Grevelingen 30-66
Dwars door Uithoorn loopt de Stelling van Amsterdam, bestaande uit een 135 kilometer lange dijk en een veertigtal forten. Het gebied buiten de dijk, die een ruime cirkel trok rondom de hoofdstad, zou in tijden van nood onder een laagje water worden gezet. De forten bewaakten de droog liggende toegangswegen tot de stad. In de ruimtes waar de soldaten verbleven zijn nu de werkplaatsen van Crea en twee restaurants:

Brouwerij De Schans, Schans 17-21
Na de brand die op 23 juli 1781 nagenoeg heel Uithoorn in as legde verrees dit huizenblok. Na vele verbouwingen door verschillende families werd in 1996 de basisrestauratie van het rijtje woningen voltooid, waarmee het complex weer werd teruggebracht tot de originele omvang. OpenMonumentendag.

Voormalig gemeentehuis, Marktplein 2
Restaurant Geniet aan de Amstel vestigde zich alweer enige tijd terug in het in 1937 voltooide gemeentehuis. Tot 1976, toen het Stadskantoor aan de Boerlagelaan openging, vergaderde hier de Uithoornse gemeenteraad en sindsdien was het eigenlijk niet mogelijk er zomaar binnen te vallen.

Thamerkerk, Amsteldijk-Noord 3
In het weekend van Open Monumentendag neemt de protestantse gemeente afscheid van het gebouw als kerk. De laatste reguliere kerkdienst is zondagochtend 10 september. Zaterdag 9 september is de kerk open voor gemeenteleden en andere belangstellenden van 10.00 tot 15.00 uur, daarna gaat de kerk dicht omdat er een huwelijksplechtigheid is.
Overdag kan het gebouw bezichtigd worden en er vinden activiteiten plaats in het kader van het afscheidsweekend. een kerk gebouwd, die in 1834 door het huidige gebouw werd vervangen. Het ontwerp in Biedermeier stijl was van de hand van gemeentelid L. van Heusden.

Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1
De voltooiing van de enige kerk die hij ontwierp maakte Gerrit Rietveld niet meer mee. Het jaar voor de ingebruikname van De Hoeksteen in juli 1965 overleed hij. Zijn compagnons J. van Dillen en J. van Tricht, met wie Rietveld zich in 1961 associeerde, maakten het werk af, door de details in te vullen waaraan de grote bouwmeester niet was toegekomen. Men kan zeggen, dat De Hoeksteen zijn laatste schepping is. Amper twee decennia functioneerde De Hoeksteen als kerk. Op 15 januari 1984 vond de afscheidsdienst plaats en startte de ombouw tot bibliotheek.

Tolhuissluis, Jaagpad 33
Net als vorig jaar is de Tolhuissluis in De Kwakel te bezoeken, waarvan de restauratie mei 2014 is voltooid. Per auto vanaf Vrouwenakker bereikbaar via het Nieuwveens Jaagpad en per fiets via het prachtige pad langs de Jan Ploegensluis aan de Kwakelse zijde van de Drecht.