Minister Hugo de Jonge op bezoek in Groene Hart

Aalsmeer – Woensdag 18 januari bracht minister Hugo de Jonge een werkbezoek aan het noordwesten van het Groene Hart. De ontvangst was in De Kwakel waar gedeputeerde van Noord-Holland, Esther Rommel, een presentatie hield over recreëren, wonen en werken in dit gebied en de uitdagingen hierbij. Vanuit de gemeente was wethouder Robert van Rijn aanwezig. Hij besprak vooral de Aalsmeerse ontwikkelingen rondom de Westeinderscheg en de Drechtdoorsteek met de minister.

In het noordwesten van het Groene Hart komen veel vraagstukken samen, zoals Schiphol, recreatie, glastuinbouw en woningbouw. De Westeinderscheg en de Drechtdoorsteek maken hier deel van uit.

Westeinderscheg

De Westeinderscheg is het waterrijke en unieke landschap dat loopt van de Oeverlanden en het Amsterdamse bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen en het Groene Hart. De provincie Noord-Holland zet zich samen met het Hoogheemraadschap Rijnland, andere lokale organisaties en een aantal gemeenten, waaronder Aalsmeer, in voor het versterken en toegankelijk maken van deze Westeinderscheg. Het realiseren van groen en recreatie is een uitdaging in dit gebied. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “De Westeinderscheg is een prachtig gebied met nog veel mogelijkheden voor verbetering. We moeten hier onder andere de natuur- en waterkwaliteit verhogen zodat de biodiversiteit weer toeneemt. Daarnaast willen we de Westeinderscheg aantrekkelijker maken voor recreatie.”

Ontbrekende schakel

Een belangrijke opgave vanuit het Rijk is een vitale en gezonde leefomgeving met goed toegankelijke landschappen en natuurgebieden. De aanleg van de Drechtdoorsteek, een vaarverbinding tussen de Westeinderplassen en de Drecht en de uitbreiding van het fiets- en wandelnetwerk dragen hieraan bij. “Deze nieuwe vaarverbinding als onderdeel van de Hollandse Plassen zorgt voor een betere verbinding tussen het westelijk en oostelijk plassengebied. Rondom de Drechtdoorsteek en aan de zuidwestelijke oevers van de Westeinderplassen kan een aantrekkelijk landschap gecreëerd worden waar inwoners kunnen recreëren en genieten van de natuur”, vertelt wethouder Robert van Rijn. “Daarnaast liggen er volop kansen om extra vaarroutes en ecologische verbindingen te creëren. Met dit laatste versterken we de natuurontwikkeling en biodiversiteit. Daarnaast biedt de zuidflank van het gebied volop kansen voor wonen, werken en recreëren.”

Naast Robert van Rijn en Esther Rommel waren de gedeputeerden Willy de Zoete (Zuid-Holland), Huib van Essen (Utrecht), Bea de Buisonje (Amstel Gooi en Vecht), Marco Kastelein (Rijnland) en de wethouders van de buurgemeenten Uithoorn, Ferry Hoekstra en Haarlemmermeer Mariëtte Sedée aanwezig.

Foto: Minister Hugo de Jonge in gesprek met gedeputeerde en wethouders. Foto: Gemeente Aalsmeer