Meerlanden bouwt nieuwe grondstoffenhal

Rijsenhout – Op 24 maart hebben wethouder Sedee van de gemeente Haarlemmermeer samen met Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden, en Jan de Waard, directeur Mobilis, het startsein gegeven voor de bouw van een toekomstbestendige grondstoffenhal op het terrein van Meerlanden in Rijsenhout. Vanuit deze hal worden grondstofstromen als glas, hout, PMD en restafval overgeladen en afgevoerd naar verwerkingsinstallaties.

Deze werkzaamheden vinden nu ook al plaats, alleen uitpandig. Het verplaatsen van deze activiteiten naar de nieuwe hal betekent voor de omwonenden een verdere reductie van geur, stof en geluid. De hal wordt voorzien van een luchtbehandelingskast met koolstoffilter, dit filter zorgt ervoor dat eventuele geuren verwijderd worden. In de beter gecontroleerde omgeving van de grondstoffenhal kan ook de kwaliteit van de grondstoffen beter geborgd worden om duurzaam te verwerken. Hiermee zet Meerlanden verder in op de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijsenhout en zet zij verdere stappen op weg naar een circulaire regio!