Marga Moeijes legt voorzittershamer neer

Uithoorn – Buurtbeheer De Legmeer is een van de actieve belangenorganisaties in Uithoorn met onder andere buurtmaaltijden, zwerfvuilrondjes en bewonersavonden. Tot voor kort was Marga Moeijes voorzitter van het buurtbeheer, maar deze taak heeft zij nu neergelegd. In het buurtsteunpunt in haar wijk vertelt ze wat haar motiveert en welke bezigheden ze nog meer heeft. “Ik ben actief geworden voor Buurtbeheer De Legmeer in 2006 toen buurbeheer gemeentelijk beleid werd. Toen we dit buurtsteunpunt kregen in juni 2013 heb ik het stokje overgenomen van voorzitter Norbert Dingen, die veel voor ons buurtbeheer heeft betekend.” Het buurtbeheer heeft in een boekwinkel, een oud bakkertje en een zijzaaltje van een café gezeten, voordat ze een eigen ruimte kregen. “Het is de kurk waar buurtbeheer op drijft, een fysieke plek om heen te gaan, bijvoorbeeld voor ouderen die minder goed zijn met de mail. Maar we kunnen geen vrijwilligers meer vinden om het spreekuur draaiend te houden. Al 23 jaar was er wekelijks een spreekuur, maar dat gaat nu naar één keer in de maand.”

Ook voor de activiteiten is het steeds moeilijker geworden om vrijwilligers te vinden. Waar vroeger Koninginnedag/ Koningsdag, kerst en burendag georganiseerd werd, staan er nu nog maar een paar kleine evenementen op de agenda. “De buurtmaaltijden gaan nog door, want die worden goed bezocht en het zwerfvuilrondje blijven we voortzetten. Mensen zijn blijkbaar druk met hun werk en gezin, maar omzien naar elkaar kan wonen in een wijk plezieriger maken. Buurtbeheer is een vorm van participeren. Je bent een intermediair tussen de bewoners en de gemeente. Ik vind het leuk om samen met anderen positieve dingen te weeg te brengen en daardoor de wereld een beetje beter te maken. Als het resultaat goed is, motiveert dat om door te gaan. Maar ik vind niet dat een paar mensen de kar moeten trekken. Het moet gedragen worden door de bewoners. Ik hoop dat iemand de handschoen wil oppakken.”

Activiteiten
Vanuit het buurtbeheer heeft Marga zich hard gemaakt voor het Legmeerbos. “Zeven jaar geleden tijdens een bijeenkomst in de Praktijkschool met de Stichting Leefomgeving Schiphol heb ik dat aangezwengeld en subsidie aangevraagd. Er lag een groene zone, de oude spoordijk, maar door de komst van de tram konden mensen daar niet meer wandelen of hun hond uitlaten. Daarvoor moest compensatie komen. Ook van de Vervoersregio en de provincie kregen we subsidie en zo kwam er zo’n 800.000 euro ter beschikbaar. Het plan is klaar, de aannemer is geselecteerd en nu is het wachten op goed weer. Hopelijk is de aanleg in april of mei klaar, maar dat hangt van de weersomstandigheden af.”

Het gebied waar het Legmeerbos komt, ligt onder de contouren van Schiphol waar niet gebouwd mag worden, dus dat kwam goed uit. In De Legmeer ervaren de bewoners veel overlast van vliegtuigen. Daarom is dat ook een onderwerp dat vaak bij het buurtbeheer terugkomt. Marga is vertegenwoordiger van de bewoners in de Maatschappelijke Raad Schiphol en ondersteunt Mirella Visser van bewonersgroep PUSH en clustervertegenwoordiger Aalsmeerbaan buitengebied.

Sinds een jaar of vijf is Marga ook actief als burgerlid van de PvdA. “Daardoor ben ik goed op de hoogte en kan ik suggesties doen bij hulpvragen en gerichter verwijzen. Ik vind het leuk om ook van die kant te zien wat er speelt. Ik heb gemerkt dat besluitvorming niet makkelijk is, omdat ook de gemeente vast zit aan wet- en regelgeving. Als burgerlid mag ik geen besluiten nemen, maar ik voel me prima in deze ondersteunende rol.”

Nu ze meer vrije tijd heeft gekregen is er ruimte gekomen voor andere dingen. “Vorig jaar zijn we grootouders geworden en één dag in de week passen we op onze kleindochter. Ik ben met fitness begonnen en ik tennis graag