Mantelzorgorganisatie Saar aan Huis is dementievriendelijk

De Ronde Venen – Een Rondeveense samenleving waarin inwoners zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen. Dat is het doel van het project Dementievriendelijke gemeente. De training ‘GOED omgaan met dementie’ levert hieraan een belangrijke bijdrage. 16 medewerkers van Saar aan Huis, organisator van aanvullende en vervangende mantelzorg, hebben deze training gevolgd. Wethouder Alberta Schuurs reikte het bijbehorende certificaat uit. Na de diagnose dementie woont iemand vaak nog een aantal jaren zelfstandig. Ondersteuning voor cliënt en mantelzorger is van groot belang om dit mogelijk te maken. Organisaties zoals Saar aan Huis spelen hierbij een belangrijke rol. Vestigingsmanager Marion de Vries is enthousiast over de training. “Veel ouderen met een vorm van dementie wonen thuis. Onze Saars ondersteunen deze ouderen, zodat ze prettig thuis kunnen blijven wonen. De training is kwalitatief echt heel goed, geeft veel informatie over dementie en handvatten voor de omgang met mensen met dementie.”

Getraind de coronacrisis in

Wethouder Alberta Schuurs sprak haar waardering uit voor het werk van Saar aan Huis. “Om een dementievriendelijke gemeente te worden is de hulp van maatschappelijke organisaties onmisbaar. Hun inzet en toewijding is voor veel mensen enorm waardevol.” De medewerkers van Saar aan Huis hebben de training al in maart gevolgd. Vanwege de coronacrisis werd de uitreiking van het certificaat uitgesteld. Juist in die periode was zorg voor mensen met dementie extra belangrijk, omdat bezoek van familie vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk was.

Aangepaste activiteiten

Als gevolg van de coronamaatregelen liggen veel activiteiten voorlopig stil. Zodra het mogelijk en verantwoord is openen de Alzheimercafés hun deuren, geeft het Reizend Gezelschap weer voorlichting en komen er nieuwe data voor de training ‘GOED omgaan met dementie’. De online training is wel beschikbaar, via www.samendementievriendelijk.nl

Ten slotte wordt gewerkt aan een voorlichtingsfilm ‘De fasen van dementie’.

Foto: Alberta Schuurs (wethouder Ouderenzorg) en Marion de Vries (vestigingsmanager Saar aan Huis)