Raad positief over woon-zorgcomplex Grote Lijster

Uithoorn – De nieuwe woonvoorziening met 42 woonheden voor dementerende ouderen aan de Grote Lijster in Meerwijk kan op steun en bijval rekenen van de gemeenteraadsleden tijdens de vergadering van 21 december. “Een mooi plan met grote meerwaarde voor de gemeente Uithoorn”, vond Shaunie de Zanger (DUS!). Els Gasseling (PvdA) noemde het zelfs een noodzakelijke voorziening, van groot maatschappelijk belang en een aanwinst voor de gemeente.

Het voormalige gezinsvervangende tehuis moet hiervoor worden verbouwd tot een complex van drie woonlagen met een hoogte van negen meter. Daardoor verandert het uitzicht van bewoners aan de Harlekijneend aanzienlijk. Bewoonster Jacqueline Biesaart is niet blij met de gang van zaken. “Het voelt voor ons alsof het plan al geheel klaar is en het er even snel doorgedrukt wordt, zodat er zo min mogelijk tijd is om enige inspraak of invloed op het plan te hebben.”

Nadat ze hun mening kenbaar hadden gemaakt op de commissievergadering waren de bewoners uitgenodigd voor een gesprek met de projectleider van de gemeente en de initiatiefnemer Gaudium Uithoorn bv. “Uit dat gesprek kwam naar voren dat onze aangedragen alternatieven niet mogelijk zijn”, gaf Jacqueline aan. “Wij hadden voorgesteld om het pand aan onze kant te verlagen van drie naar twee bouwlagen. Of dat het gebouw binnen het bouwvlak zoveel mogelijk wordt opgeschoven naar de westkant en dat de ramen niet tot aan de grond komen.”

Voor Petra van Leeuwen was het blinderen van de ramen geen optie. Ze wilde bewoners niet de vrijheid ontnemen dat ze naar buiten kunnen kijken. De bewoners op de publieke tribune reageerden daarop en André Jansen (CDA) verwoordde hun mening dat de ramen slechts tot borsthoogte geblindeerd hoefde te worden. Voor de bewoners voelden de tien ramen tot aan de grond alsof zij een attractie geworden waren. Volgens Piet ten Brink (GB) keken de dementerende bewoners toch niet bij de overburen in de kamer, maar dan blijven nog visite en medewerkers over die wel in de tuin of hun huiskamer kijken. 

Zonnestudie
Tijdens de commissievergadering waren de stukken nog niet compleet. Op het laatste moment werd er nog een zonnestudie en planschaderapport toegevoegd voor de gemeenteraadvergadering. De Zanger maakte daar een opmerking over dat ze daardoor een kennisachterstand hadden en vroeg het college beter te communiceren. Uit de zonnestudie bleek dat de woningen minimaal twee zonuren op de gevel hebben en dat zou door de nieuwbouw met een hoogte van negen meter niet worden beperkt. “Ik zit toch niet tegen de gevel. Ik wil weten wat de hoogte van het gebouw doet met de zon in de tuin”, aldus Biesaart.

De politieke partijen vroegen het college zeker te kijken naar het verschuiven van het gebouw binnen het bouwvlak om de bewoners van de Harlekijneend tegemoet te komen. Wethouder Hoekstra zei toe dat het nader uitgezocht wordt. Ook de projectleider zei na afloop dat ze welwillend tegenover de omwonenden staat. “We willen goede buren blijven.” Maar uiteindelijk heerste de mening zoals Daan Noordanus (VVD) het verwoordde, dat “het belang van de ontwikkeling om zorg voor dementerende ouderen te faciliteren in de gemeente zwaarder weegt dan het belang van omwonenden”, dus stemde iedereen voor de anterieure overeenkomst.