Maarten Divendal blijft burgemeester

De Ronde Venen – Maarten Divendal is donderdagavond 23 november herbenoemd als burgemeester van De Ronde Venen. Dat gebeurde door de commissaris van de Koning, Hans Oosters, tijdens een buitengewone raadsvergadering. Divendal, burgemeester sinds 2011, zei in een toespraak met heel veel plezier aan een nieuwe periode te beginnen.

Maarten Divendal (65) werd op 22 november 2011 geïnstalleerd als burgemeester van De Ronde Venen. Burgemeesters worden in Nederland voor een periode van zes jaar benoemd. In mei van dit jaar besloot de gemeenteraad Divendal voor te dragen voor herbenoeming. Dat gebeurde op advies van een vertrouwenscommissie die diverse gesprekken voerde met personen die in hun dagelijkse werk te maken hebben met de burgemeester. De vertrouwenscommissie bestond uit vertegenwoordigers van verschillende fracties in de gemeenteraad.

Houdt niet van dikdoenerij
Zijn herbenoeming werd vooraf gegaan door een toespraak van de commissaris van de Koning. Daarin prees Hans Oosters Maarten Divendal als een ‘belangstellende en empathische man die steun en vertrouwen geeft.’ “Hij is iemand die wars is van hiërarchie en niet houdt van dikdoenerij. Maar vergis u niet: hij is kordaat en treedt stevig op als het moet”, aldus Oosters.

Namens de gemeenteraad sprak vicevoorzitter Ernst Schreurs Divendal toe. Hij benadrukte dat Divendal een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan verbetering van de samenwerking tussen gemeenteraad en college. “We prijzen ons gelukkig dat je voor een nieuwe periode van 6 jaar onze voorzitter bent.”

Meer mogelijk maken
In een toespraak na zijn herbenoeming ging Divendal onder andere nader in op de vraag waar de gemeente nu staat en hoe hij de toekomst ziet. Er is volgens hem deze collegeperiode nadrukkelijk gekozen om te investeren in publieke taken en de openbare ruimte om daarmee te werken aan een veilige en plezierige leefomgeving waaraan iedereen kan deelnemen. “Bij ontwikkelingen en de uitvoerende taken nemen we de belemmeringen weg om meer mogelijk te maken. Bij het sociaal beleid kiezen we voor de ruimhartige kant waardoor álle inwoners zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van voorzieningen en de mensen die hier komen wonen zich welkom voelen.”

“Ondertussen wordt in een snel tempo het éne ruimtelijke kader of bouwplan na het andere besproken. Er staan nieuwe bouwplannen in de steigers. Er worden concrete maatregelen genomen die de verkeersveiligheid vergroten. En er zijn maatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid of die de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren”, aldus Divendal.

Niet behoudend
Zijn blik richtend op de toekomst zei Divendal dat een gemeente zich niet kan permitteren om behoudend te zijn. “Als je dat doet, creëer je namelijk niet alleen stilstand voor je inwoners, maar zet je ze op achterstand ten opzichte van hoe de omgeving wel verandert en hoe zij daarin leven, wonen en werken. Dat geldt ook voor onze bedrijven en organisaties. Zij moeten innoveren en investeren in de toekomst, dat vereist een gemeente die dat ook doet.”

Drie uitdagingen
Als burgemeester ziet hij komende periode drie belangrijke uitdagingen. “Samen met het college moeten we ervoor zorgen dat we zelf de regie blijven pakken. Soms maken we als gemeente zelf beleid, soms zijn we een uitvoeringsloket van de rijksoverheid, we hebben tientallen, misschien wel honderden taken. De kans om achter de feiten aan te lopen is dan altijd aanwezig. Zorg dat het je niet overkomt, maar dat jezelf bepaalt wat voor gemeente je wilt zijn. Dat vereist een actieve rol, in en buiten de gemeente.”

“Ten tweede moet de raad ervoor zorgen dat we ambities blijven houden: een gemeente besturen is ingewikkeld en er gaat veel geld in om. Het is logisch dat we daarom met elkaar ‘in control’ willen zijn. Het is echter onvoldoende als dát alleen nog maar doel op zich zou zijn. Ook als het tegenzit, of als er geld moet worden uitgegeven, vereist het durf de ambities overeind te houden.”

Verder kijken
Als derde noemde Divendal verder kijken dan deze en de volgende bestuursperiode. “We zijn daarmee goed op weg, er worden raadsbesluiten genomen die voor een langere periode van betekenis zijn. Ik denk daarbij aan het mobiliteitsplan, het Centrumplan Vinkeveen en het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Laat dat voor ons allemaal een stimulans zijn om daar vooral mee door te gaan.”

“Graag zet ik me de komende periode weer in om al die kleine stappen te zetten. Als pragmatisch mens met grote idealen. En als idealistisch mens die pragmatisch kan handelen. Voor allebei geldt: met volle energie samen met u voor De Ronde Venen”, besloot Divendal zijn toespraak.