Leyduin-lezing over het Bennebroekbos

Vogelenzang – Op zaterdag 15 juli verzorgt de gids van Landschap Noord-Holland een lezing over het Bennbroekbos in De Kakelye op Buitenplaats Leyduin. Het Bennebroekbos is een restant van de buitenplaats Huis te Bennebroek. Hier hebben rijke kooplieden en ambachtsheren hun stempel op het landschap gedrukt. Sierlijke waterpartijen en lanen zijn nog steeds goed zichtbaar. Ook veel kleinere elementen uit de toenmalige ontwerpen zijn nog steeds duidelijk herkenbaar. Is het je bijvoorbeeld wel eens opgevallen dat op het naastgelegen kerkje een pauw op de torenspits staat in plaats van een haan? 
Dat Adriaan Pauw hier lang de ambachtsheer is geweest kan haast geen toeval zijn. Hij was de grondlegger van het Huis te Bennebroek en het Bennebroekbos. De laatste ambachtsvrouw was ‘freule’ Willink, zij overleed in 1950. Met haar overlijden is er een einde gekomen aan de ambachtsheerlijkheid van Bennebroek. 

De jaren daarna zijn successievelijk de meeste objecten behorende bij de buitenplaats afgebroken, zoals het huis, de oranjerie, het jagershuis en de belvedère. Alleen het bijbehorende bospark met de sierlijke vijvers is nog redelijk in de oorspronkelijke staat en wordt nu door Landschap Noord-Holland beheerd. 
Er bestaan gelukkig nog veel foto’s en landkaarten waarop goed te zien is hoe het Huis te Bennebroek en de omgeving eruit heeft gezien. De Leyduin-lezing bestaat uit de volgende onderwerpen:
1. Het ontstaan van de Ambachtsheerlijkheid Bennebroek
2. De geschiedenis van het Huis te Bennebroek en zijn bewoners.
3. Het Bennebroekbos. Ontwikkelingen, inrichting en toegepaste landschapsarchitectuur.

Wanneer: zaterdag 15 juli van 11.00 tot 12.30 uur. Vertrekpunt: Infocentrum De Kakelye – parkeerterrein Buitenplaats Leyduin – Woestduinweg 4 – 2114 BG Vogelenzang. Zin om mee te gaan? Aanmelden op www.gaatumee.nl. Tip: zondag 23 juli is een wandeling door het Bennebroekbos, waarbij je veel zult herkennen uit de lezing van 15 juli.

Foto: Vijver in het Bennebroekbos. Foto: Jos Teeuwisse