Leporello over de Ronde Hoep

Regio – Willem Jan Aalders, inwoner van de Ronde Hoep, liep al jaren rond met het plan om de geschiedenis van dit prachtige gebied vanuit een (breder) historisch perspectief vast te leggen. In 621 verzen heeft hij in de ‘Rijmkroniek in Vogelvlucht met zicht op de Ronde Hoep en Omstreken’ een geschiedkundig verslag over ca 3.200 jaren bij elkaar gerijmd. Alles komt aan de orde: van de vervening, wateroverlast en oorlogen tot aan het besluit om de Ronde Hoep tot noodoverloopgebied te maken.

Over de drukvorm waarin hij zijn teksten moest gieten, heeft Willem Jan lang geaarzeld. Uiteindelijk heeft hij gekozen voor een leporello, een harmonicaboek. 20 pagina’s A4 leverde een leporello op van zo’n vier meter en het was niet gemakkelijk om daar een drukker voor te vinden. Uiteindelijk heeft EPS Amsterdam met veel succes dit drukwerk afgeleverd. 

Na het uitvouwen van dit lange boek krijg je een doorlopend beeld van de ontwikkelingen in de geschiedenis en eventuele verbanden die daarin kunnen worden ontdekt, steeds over een periode van 200 jaar. Aan de ene zijde van een pagina wordt het verhaal van een periode in rijm verteld, draai je het boek om dan staan aan de andere zijde van die pagina grafische weergaven en de namen van personen en gebeurtenissen van diezelfde periode. Deze grafische weergaven geven vrije impressies van de gemiddelde temperatuur en neerslag, gemiddeld zeespiegel- en maaiveldniveau, de gemiddelde bevolkingsgroei, economie en bruto nationaal product (BNP). Verder wordt melding gemaakt van ontwikkelingen en benamingen in o.a. filosofie, muziek, kunst, religie, dynastieke macht, conflicten, recht, geneeskunde en waterstaat in de desbetreffende periodes. Als achtergrond voor zowel de rijmtekst als de grafische weergave fungeren artistieke impressies van de gebiedsontwikkeling van de oer-Ronde Hoep tot heden met een vooruitblik naar de toekomst.

Kortom een boekwerk dat voor iedere belangstellende in de Ronde Hoep en omstreken een zeer interessante aankoop is. De leporello is niet goedkoop omdat het drukken zeer prijzig was. Maar voor een introductieprijs van 55 euro heb je een uniek (en genummerd) exemplaar van de 50 gedrukte leporello’s. In de winkel van het Historisch Museum Amstelland in Ouderkerk is er een inkijkexemplaar. Bestellen kan bij alfa.aalders@online.nl.