Lager examencijfer door fout Alkwin Kollege

Uithoorn – Niet bij alle examenleerlingen van het Alkwin Kollege kan vandaag (woensdag) de vlag uit omdat ze geslaagd zijn. Door een fout van de school bij het examen Economie van havo 5 moet een aantal leerlingen dit examen waarschijnlijk overdoen. “Het lijkt wel of we in een slechte film zijn terechtgekomen”, zegt een boze vader die liever anoniem wil blijven.

“Het CITO maakt examenvragen en om te weten of het goede vragen zijn, vragen ze scholen om dit uit te testen”, legt rector Nelleke Pedroli van het Alkwin Kollege de situatie uit. “Een van de geteste vragen werd per abuis behandeld tijdens de laatste toetsweek, terwijl deze vraag ook deel uit maakte van het Centraal Examen. Dat is een onregelmatigheid en dat moeten wij melden bij de Inspectie van het Onderwijs, want leerlingen hadden daarmee voorkennis en voordeel.”

In een persbericht op de website zegt het Alkwin Kollege dat ze de onregelmatigheid in het eindexamen betreuren. Rector Pedroli heeft begrip voor de extra stress die dit de leerlingen oplevert. “Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is en we hebben onze oprechte excuses aangeboden.” Aan de andere kant geeft ze aan dat de school niet anders kon dan deze onregelmatigheid melden. “Het is onze plicht om te zorgen dat het eerlijk gaat. Het examen moet betrouwbaar zijn. Daarin willen we ook het goede voorbeeld geven. Leerlingen hadden de vraag herkend. Stel dat het later alsnog bekend zou worden bij de Inspectie en die zou het examen ongeldig verklaren, terwijl de kinderen al op een vervolgopleiding zitten.”     

Desastreus
Er is veel telefoonverkeer geweest tussen de school en de Inspectie en er is uitvoering gesproken over oplossingen. De schoolleiding had verwacht dat het examen ongeldig verklaard zouden worden. Uiteindelijk is besloten de betreffende vraag te schrappen. Daarmee valt het eindcijfer 2.3 punt lager uit. Voor sommige leerlingen kan dit echter desastreuze gevolgen hebben. Met een beetje pech zakt hun cijfers alsnog naar een onvoldoende. Deze beslissing maakt de vader van één van leerlingen woedend: “De kinderen worden gestraft voor een fout die zij niet hebben gemaakt.” Hij vindt dat de school niet vecht voor zijn leerlingen, maar alleen het hoogstnoodzakelijke heeft gedaan. Namens meerdere ouders stuurde hij een brief naar de Inspecteur Generaal van het Onderwijs om zijn beklag te doen. Daarin deed hij ook voorstellen voor zijn inziens acceptabelere oplossingen dan waar nu voor gekozen is. Hij baalt ervan dat er geen mogelijkheid is om in beroep te gaan tegen deze in zijn ogen onredelijke en buitenproportionele beslissing. “De Inspectie verschuilt zich achter regels.” Daarom heeft hij de media opgezocht. Een klacht neerleggen bij LAKS is geen optie, omdat alle leerlingen dan individueel hun bezwaar moeten indienen.

Voor de bijna zeventig leerlingen werpt deze onregelmatigheid een schaduw over het feestelijke moment van de afsluiting van de havo. De leerlingen kunnen ervoor kiezen om hun examen Economie ongeldig te laten verklaren en mogen op 26 juni het examen opnieuw maken. “De leerlingen dachten klaar te zijn. Vakanties zijn geboekt. Nu moeten ze allemaal weer aan de bak,” reageert de vader namens ouders en leerlingen. De mogelijkheid van een herkansing blijft dan staan. Het Alkwin Kollege biedt twee dagen van tevoren kosteloos een examentraining aan. Ook hebben ze een extern onderzoek geïnitieerd om zo’n situatie in de toekomst te voorkomen.