Onderscheiding voor Arthur Wilde uit Vinkeveen

Vinkeveen – Professor Arthur Wilde uit Vinkeveen heeft donderdag 24 augustus een koninklijke onderscheiding gekregen. Vanwege zijn vele verdiensten op het gebied van cardiologie is hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Wilde ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Maarten Divendal. Dat gebeurde tijdens een wetenschappelijk congres waarmee het Amsterdam UMC officieel afscheid nam van de hoogleraar en bestuurder.

Arthur Wilde (1956) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1988 op een proefschrift over de elektrische achtergronden van ritmestoornissen van het hart. Hij is opgeleid tot cardioloog in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en heeft daar zijn hele leven gewerkt.

In 1999 is hij benoemd tot hoofd van de afdeling Experimentele Cardiologie en in 2003 tot hoogleraar Cardiologie en hoofd van de afdeling Cardiologie. Van 2012 tot 2018 was hij de eerste voorzitter van de nieuw opgerichte bestuurlijke divisie Hartcentrum van het AMC.

Betere zorg
Arthur Wilde heeft in hoge mate bijgedragen aan betere zorg voor patiënten met (erfelijke) hartritmestoornissen en meer specifiek omtrent plotselinge hartdood. Zijn wetenschappelijke prestaties zijn internationaal erkend en in zijn vakgebied is hij wereldberoemd. Hij heeft verschillende grote internationale onderscheidingen ontvangen en prijzen en beurzen gewonnen voor wetenschappelijk onderzoek.

Ook is hij lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). In zijn kielzog hebben vele Nederlandse artsen en onderzoekers zich kunnen ontwikkelen tot gerespecteerde artsen en wetenschappers. Hij heeft meer dan 50 jonge wetenschappers begeleid en op weg geholpen in hun wetenschappelijke carrière. Met hen heeft hij meer dan 700 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd.

Naast zijn inzet voor patiënten en hun families, onderwijs en onderzoek, is ook zijn inzet voor het AMC buitengewoon te noemen. Bestuurlijk heeft hij zich hard gemaakt om een hartcentrum op te richten dat zijn weerga niet kent.

Staat altijd klaar voor patiënten
In zijn werk als cardioloog in het AMC staat hij altijd klaar voor zijn patiënten en met velen van hen heeft hij een jarenlange band. Buiten zijn taken in het ziekenhuis, heeft hij zich veelvuldig ingespannen om patiënten en families te informeren en te onderwijzen. Dit werk doet hij grotendeels in zijn vrije tijd. De Harteraad (de patiëntenvereniging die opkomt voor de belangen van de 1,7 miljoen mensen met een hart- en vaataandoening) spreekt grote waardering uit voor zijn werk en prijst zijn inzet voor patiënten en hun naasten.

Als docent heeft hij vele jaren bijgedragen aan de opleiding van artsen tot cardioloog. Wekelijks bespreekt hij met jonge artsen complexe elektrocardiogrammen en ritmestoornissen van patiënten. Wilde is niet alleen actief in Nederland, regelmatig treedt hij op als adviseur voor moeilijk te behandelen zaken in het buitenland en stelt hij zijn kennis en kunde beschikbaar aan collega’s over de grens. Hij is als gastprofessor verbonden aan de Columbia University in New York.

In mei is Arthur Wilde met pensioen gegaan. Op donderdag 24 augustus nam het Amsterdam UMC officieel afscheid van de cardioloog met een symposium met als titel ‘Cardio-genetics, the evolution of a discipline’. Tijdens dit symposium ontving hij zijn koninklijke onderscheiding.