Kinderkoor (8-12 jr) start in De Balletzaal

Uithoorn – Op woensdag 7 februari kunnen kinderen tussen 8 en 12 jaar deelnemen aan een introductie-repetitie van een nieuw op te richten kinderkoor. Dirigente Jorinda Hogenboom nodigt alle kinderen die graag zingen uit om zich aan te melden voor deze kennismaking die om 14.30 uur begint in De Balletzaal, Hugo de Grootlaan 1 in Uithoorn. Tijdens deze repetitie zullen we het hebben over wat het zingen bij zo’n koor nu eigenlijk precies is, wat er van de kinderen verwacht wordt en natuurlijk wordt er lekker samen gezongen. Een mooie gelegenheid voor kinderen om te ervaren of ze het zingen in koorverband leuk vinden. Op woensdag 28 februari is vervolgens de eerste reguliere repetitie. Omdat in de Balletzaal plek is voor 25 kinderen, wordt ouders gevraagd om hun kind tijdig aan te melden voor deze introductierepetitie. Dat kan via de website www.balletzaal.nl  Daar is tevens meer informatie over het koor te vinden. Aanmelden kan t/m 31 januari 2024.