Kinderhulp Afrika vraagt giften voor noodfonds

Aalsmeer – De Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika zet zich al ruim 30 jaar in voor de kansarme weeskinderen in Oeganda door middel van het geven van onderwijs. Op dit moment gaat de stichting in Oeganda door een heftige periode. De gevolgen van de corona zijn hard aangekomen, met name voor de 800 kinderen die terug moesten naar de dorpen. Voor de gezinnen waar de weeskinderen zijn opgevangen betekende dit een extra zware belasting in deze periode, waarin zij het ook moeilijk hadden. Want in Oeganda betekent geen werk, ook geen inkomsten, wat leidt naar honger. Er is geen overheid die te hulp schiet.

Voor de stichting heeft de corona naast het menselijk leed ook financieel een zware wissel getrokken op de financiën. Er is 7.000 euro aan voedselhulp geboden aan de zwaar getroffen gezinnen, de kliniek bleef open en de salarissen van het Oegandese personeel zijn voor 70% doorbetaald. Daarnaast waren er de vaste kosten van bewaking en onderhoud van de campus. Totaal heeft de stichting dit jaar al 40.000 euro extra uitgegeven aan noodhulp. Tot eind van dit jaar moet daar nog minimaal 20.000 euro bij om alle extra kosten te dekken en de hulpvragen om voedsel te kunnen bekostigen.

Om dit bedrag te financieren vraagt Kinderhulp Afrika om hulp van inwoners. De stichting heeft tevens een aanvraag ingediend bij Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA) om de donaties van de Aalsmeerse bewoners te verdubbelen. Mag Kinderhulp Afrika rekenen op uw/jouw hulp? Een gift overmaken kan naar IBAN NL43INGB0000005066 ten name van Stichting Kinderhulp Afrika onder vermelding van noodfonds. Kijk voor meer informatie op www.kinderhulp-afrika.nl.