Kerststallen van over de hele wereld

Uithoorn – Met het zingen van het lied Dona Nobis Pacem (Geef ons vrede) werd vorige week dinsdagochtend de kerststallententoonstelling in De Schutse officieel geopend. Het gelegenheidskoor bestond uit zo’n vijftien mannen en vrouwen en werd begeleid door Harry op de piano. Dirigente Gusta liet het koor de laatste zin uit het Agnus Dei zelfs in canon zingen, wat erg mooi klonk. Na de prachtige klanken konden de aanwezigen een kopje koffie drinken en rustig de kerststallen bekijken. Meer dan tachtig opstellingen van het traditionele kerstverhaal zijn er te zien. Sommigen zijn heel eenvoudig met alleen Jozef, Maria en baby Jezus. Anderen zijn juist erg uitgebreid met de wijzen uit het oosten, de herders, engelen en dieren. Ook het materiaal waarvan ze zijn gemaakt verschilt van palmbladeren, jute of wilgentenen tot bougies. Sommige figuren zijn heel statig, anderen juist aandoenlijk. Het is een bijzondere collectie die ter beschikking is gesteld door Bert Hilhorst uit Amsterdam. De verzamelaar is koster van de Hofkerk van de Martelaren van Gorkum en heeft zo’n 450 kerststallen in zijn bezit. “De kerststallen komen van over de hele wereld bijvoorbeeld uit China, Burkina Faso, Mongolië en Zimbabwe. Aan hun kleding kun je vaak herkennen waar ze vandaan komen,” vertelt Henny een van de negen leden van de kerststallencommissie. “Elk land heeft zijn eigen expressie, maar het kerstverhaal leeft overal,” vult coördinator Marja aan, die zelf de beeldengroep van gerecycled materiaal uit Indonesië erg mooi vindt.

Geschiedenis
Achthonderd jaar geleden maakte Franciscus van Assisi in een Italiaanse grot voor het eerst een kerststal met levende mensen en dieren om het verhaal van de geboorte van Jezus voor de ongeletterde bevolking tot leven te laten komen. Een traditie was geboren. Maar tijdens de Franse revolutie werden kerststallen verboden. De mensen gingen thuis kerst vieren en maakten hun eigen poppetjes. Deze Santons werden gezien als speelgoed en oogluikend toegestaan. “Mensen gingen hun eigen dorp namaken met de bakker, de slager en de dorpsgek. Dat bracht ons op het idee om ook een Santon te maken,” vertelt Marja. Onder het nagemaakte schuine dak van De Schutse gaan de dominees en kerkleden in de vorm van houten poppetjes die ze van zichzelf gemaakt hebben, richting de kribbe. “Hee dat ben jij toch?”, herkent iemand Marja tussen de figuurtjes.

Open
Met de kerststallententoonstelling hopen de commissieleden dat mensen zich welkom voelen in de kerk. “De kerk is een plek voor iedereen. We willen openstaan voor alle mensen. Er is een tafel waaraan je koffie kunt drinken en een goed gesprek kunt hebben of juist even rustig naar mooie muziek kan luisteren. We willen een rustplek zijn,” legt Marja uit. De gemeenteleden voelen zich erg betrokken bij het project, want er moeten dagelijks mensen aanwezig zijn. Leerlingen van ’t Startnest zullen de tentoonstelling bezoeken en ook de ouderen van de Bilderdijkhof en het Hoge Heem gaan langskomen. Medeorganisator Henriëtte wil mensen nog uitnodigen voor een speciale middag. “Op zaterdag 6 januari komt Hans van Rijssen tussen de kerststallen vertellen over de ster van Bethlehem de wijzen uit het oosten. De middag is vrij toegankelijk en begint om half drie.” De kerststallententoonstelling in De Schutse aan de Mérodelaan is te zien tot en met 29 december van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 16 uur. Kijk voor meer de juiste informatie op www.pkn-uithoorn.nl.