Kerk Café over polarisatie

Uithoorn – Vrijdagavond gaf Karin Oppelland uit Rotterdam een inleiding over het onderwerp “Van polarisatie tot verbinding”. Polarisatie, waarbij tegenstellingen in debat of tussen mensen worden versterkt, is een splijtzwam binnen onze samenleving. Op het werk, in de politiek, binnen gezinnen. Hoe komt het zover? Volgens Karin Oppelland kan een gepolariseerd debat ontstaan wanneer de volgende vijf rollen aanwezig zijn: de rol van de pusher (de vertolker van boute en extreme standpunten), de rol van de meeloper (gaat mee roepen), de rol van het zwijgende midden (de belangrijkste van de vijf), de bruggenbouwer (versterkt helaas de polarisatie) en de zondebok. En het klinkt misschien gek, maar polarisatie is vooral een gevoelsdynamiek waarbij argumenten totaal van ondergeschikt belang zijn.

Daarom is het veel beter om de polen of de extremen niet te gaan bestrijden en er geen aandacht aan te geven. Bewaar je aandacht voor “het zwijgende midden”, luister vooral naar hen en schort je oordeel op: blijf samen naar het echte vraagstuk kijken en laat je niet meesleuren met hysteriche meningen. We denken bij een debat te vaak dat we onze mening moeten uiten, dat we onze argumenten paraat moeten hebben.

Diepgang
Maar een debat krijgt veel meer diepgang wanneer je vooral luistert en oprecht nieuwsgierig bent naar de ervaring van de ander over een bepaalde kwestie (of het nu gaat om vaccinatie, het conflict in Gaza of over immigratie). Dan kom je met elkaar in dialoog en ontstaat vanzelf de interesse en verbinding. Karin Oppelland gaf ons met haar verhaal een heel waardevol maar vooral ook een heel uitvoerbaar advies!

In het laatste deel van de avond hebben we geoefend om met elkaar in dialoog te gaan. Ook weer volgens een aantal praktische stappen: luister met interesse, waardeer het verhaal van de ander en stel je oordeel uit, spreek vanuit je eigen ervaringen(!), stel verdiepende vragen en benader elkaar met respect! Het was hartverwarmend.

Kerk Café Uithoorn gaat nu met vakantie. We zijn terug in oktober met een nieuw programma en we hopen velen van u dan ook weer te kunnen verwelkomen op een van onze Kerk Café avonden! www.pkn-uithoorn.nl/kerkcafe