Karmelparochie viert 90-jarig bestaan

Aalsmeer – In juli 2020 was het 90 jaar geleden dat de katholieken in het dorp Aalsmeer een eigen parochiekerk in gebruik konden nemen. Vanwege het inmiddels bekende vervelende virus kon dit niet gevierd worden, hoewel alle festiviteiten en feestelijkheden al waren bedacht en in de steigers stonden. Van uitstel kwam geen afstel en dus wordt in 2022, op 10 juli, alsnog het jubileum gevierd van de inmiddels 92 jaar oude parochie. Ruim 100 jaar terug waren er al veel kerken in het nog kleine dorp Aalsmeer. De katholieken, het waren er weinig in getal, gingen naar de katholieke dorpen Bovenkerk en Kudelstaart en ook naar Hoofddorp. De wens van een eigen kerkgebouw in Aalsmeer werd om reden van afname van het aantal parochianen behoorlijk tegen gehouden door de pastores van deze parochies. 

Klooster Karmelieten

De orde van de Karmelieten had haar oog in de tijd van de eerste Wereldoorlog al wel op Aalsmeer laten vallen en zij bouwde een eigen klooster aan de Stommeerweg wat in 1920 geopend werd. De orde had daarbij direct een groot stuk land kunnen verkrijgen. In de tien daarop volgende jaren is er het nodige gepolderd met het bisdom in Haarlem en de omliggende parochies met als resultaat dat er overeenstemming kwam voor het bouwen van een kerk naast het klooster waar ook de katholieken uit Aalsmeer ter kerke konden. Zowaar een verrijking van de religieuze mogelijkheden in het dorp met de vele kerkgenootschappen. Ook de katholieken konden in de toen verzuilde tijd gaan bouwen aan een eigen parochiegemeenschap. Wel een bijzondere gemeenschap, want de Karmelieten hadden hun eigen identiteit, maar de inbreng van de parochianen werd daar waar mogelijk ingebracht. 

Jozefschool en scouting

De Karmelpaters namen de nodige initiatieven en zo werd achter het klooster en de kerk de Jozefschool gebouwd. 

Direct na de oorlog kwam er op initiatief van parochianen de scoutinggroepen Florence Nightingale voor de meisjes en de Titus Brandsmagroep voor de jongens. Onderdak kwam er onder de kerk. Beide groepen zijn inmiddels al jaren samen en voort gegaan onder de naam Tiflo en hebben nog altijd hun onderkomen onder de kerk. Ook voetbalclub RKAV heeft de wieg binnen de Karmelparochie. Inmiddels samen met VVA onder de naam FC Aalsmeer. 

Wist u dat er in 1945  nog maar één pleintje in Aalsmeer was? Het Raadhuisplein en Praamplein waren er nog niet. Het bevrijdingsfeest in mei 1945 werd onder andere gevierd op het kerkplein voor de Karmelkerk. 

Parochiehuis en Kloosterhof

In het begin van de jaren vijftig werd het parochiehuis gebouwd. Een gebouw dat al elders had gestaan maar een tweede leven kreeg achter de Karmelkerk. Hierdoor kwamen er meer mogelijkheden om diverse verenigingen een plek te geven, zoals de toneelvereniging en de balletclub. Vanuit het jeugdwerk kwam er een eigen plekje voor wat nu Bacchus is. Een gelegenheid voor kleinschalig culturele activiteiten.

Uiteraard had de kerk diverse koren, zoals het dames- en herenkoor, het jongerenkoor AQRY en kinderkoor de Mirakeltjes. In de zestiger jaren vonden de parochies Bovenkerk, Kudelstaart en Aalsmeer elkaar om gezamenlijk een bejaardentehuis voor de katholieken in Aalsmeer en omgeving te starten. Dit particuliere initiatief is gelukt en in 1970 werd het Kloosterhof, ook op het voormalige perceel van de Karmelieten, in gebruik genomen. Inmiddels is het zorgcentrum samen gaan werken met andere tehuizen in Hoofddorp en Badhoevedorp en is er nog een gebouw met 26 appartementen bij gekomen voor ouderen nabij het Kloosterhof. 

Trots

Nu terugkijkend op 90 jaar Karmelparochie is men trots op wat generaties tot stand hebben gebracht en dat wil men dan ook graag vieren. Uiteraard wordt ook gevierd dat de Karmel nog steeds een levende parochiegemeenschap is. Nog iedere zondag is er een eucharistieviering, woord- en gebedsviering, of een  communieviering. En nog iedere zaterdagmiddag is er een viering in het Kloosterhof. Daarnaast zijn er diverse activiteiten van de eigen denktank. Een groepje creatieve parochianen die iedere keer weer iets nieuws voor de medemens bedenkt. Verschillende activiteiten, zoals dauwtrappen bij Hemelvaart, een vastenlunch rondom Pasen en een kerstbrunch. 

Teruggang en vergrijzing

Vooruitkijkend ontkomt ook de Karmelparochie er niet aan een teruggang en vergrijzing te zien van het aantal parochianen. Om die reden is de Karmel op bestuurlijk en pastoraal niveau al samen gegaan met vier andere parochies in de omliggende dorpen. Wat de toekomst brengt is voor ieder ongewis, maar de parochie tracht op een bestuurlijke en  pastorale wijze zo lang mogelijk zorg te geven aan de aan haar toevertrouwde parochianen en wil dit feest dan ook graag vieren, onder andere aanstaande zondag 10 juli met een speciale eucharistieviering met medewerking van het Karmelkoor vanaf 9.30 uur in de Kerk aan de Stommeerweg. Belangstellenden zijn van harte welkom.