Inwoners gemeente Uithoorn krijgen afvalpas

Uithoorn – Voor 1 juli 2024 ontvangen alle inwoners van de gemeente Uithoorn een afvalpas. Deze afvalpas is straks nodig om de ondergrondse restafvalcontainers te openen en om toegang te krijgen tot het Scheidingsdepot. Daarom krijgen ook bewoners van de buitengebieden, die gebruik maken van de minicontainers met restafval, een afvalpas. De afvalpas wordt ingevoerd om de hoeveelheid restafval te verminderen.  

De invoering van de afvalpas is een belangrijke stap naar het verminderen van de hoeveelheid restafval. Door afval te voorkomen en goed te scheiden, verminderen we de hoeveelheid restafval en hebben we minder nieuwe grondstoffen nodig. Vanaf 1 januari 2025 wordt het recycletarief ingevoerd. Vanaf dat moment betaalt u per keer dat u restafval aanbiedt. Hoe beter u afval scheidt en hoe minder vaak u restafval aanbiedt, hoe minder u betaalt. Voor het gescheiden aanbieden van grondstoffen zoals GFT, PMD, papier, glas en textiel hoeft u niet apart te betalen. In het najaar zullen de tarieven bekend worden gemaakt die vanaf 1 januari in rekening wordt gebracht.

Met de invoering van de afvalpas zorgt de gemeente er ook voor dat alleen restafval van de eigen inwoners in de containers en het Scheidingsdepot terechtkomt. Personen van buiten de gemeente hebben vanaf 1 juli 2024 geen toegang meer tot de restafvalcontainers en het Scheidingsdepot. 

De afvalpagina op de website wordt op dit moment in een nieuw jasje gestoken. U vindt binnenkort op die pagina alle informatie over de afvalpas, de afvalstoffenheffing, afval scheiden, zwerfafval en nog veel meer. Ook krijgt u informatie aan huis. U ontvangt eind juni/begin juli uw afvalpas met een begeleidende brief en een bewaareditie van de afvalkrant, geheel gewijd aan de afvalpas.

Wethouder Hoekstra hoopt dat de afvalberg snel vermindert: “In afval zitten bruikbare grondstoffen die we goed opnieuw kunnen gebruiken. Dat scheelt veel CO2-uitstoot. Het is even wennen voor iedereen, maar nodig om de klimaatdoelstellingen te realiseren.” 

Wilt u meer weten over het recycletarief? Lees dan op de website van de raad de besluiten en stemming over het recycletarief. In het nieuws-bericht ‘De afvalpas komt eraan’ op de homepage van de website van de gemeente Uithoorn staan de linkjes naar de desbetreffende raadspagina’s.

Foto aangeleverd.