Intentieovereenkomst tussen tennisverenigingen en de gemeente

Mijdrecht – Op donderdag 15 juli hebben de 2 tennisverenigingen uit Mijdrecht en gemeente De Ronde Venen een intentieovereenkomst ondertekend. In die overeenkomst hebben tennisverenigingen en gemeente afspraken gemaakt over de toekomstige invulling van de tennislocaties. Op korte termijn komen er padelbanen, extra tennisbanen en een jeu de boulebaan. Dit wordt uiteindelijk 1 tennislocatie. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningbouw op de locatie De Meijert en de tennislocatie van Tennisvereniging Mijdrecht.

Namens Tennisvereniging Mijdrecht ondertekenden voorzitter Pim Limburg en penningmeester Patrick Kroon, namens Tennisvereniging De Ronde Vener voorzitter Ewout de Jong en secretaris Marte ten Dam en namens de gemeente tekende wethouder Rein Kroon.

Wethouder Rein Kroon: “Deze overeenkomst is een grote stap voorwaarts richting extra woningbouw. Het is fantastisch dat beide tennisverenigingen samenwerken om zo 1 toekomstbestendige tennislocatie te ontwikkelen en we dit kunnen aanvullen met woningen voor onze inwoners.”

Pim Limburg, voorzitter Tennisvereniging Mijdrecht, voegt daar aan toe: “Met deze intentieovereenkomst is een goede basis gelegd voor de introductie van padel in Mijdrecht. Plus een stap naar Tennis Mijdrecht waarin onze beide verenigingen gezamenlijk naar de toekomst kijken.”

”Wij zijn verheugd om nauwer te gaan samenwerken met het team van Tennisvereniging Mijdrecht en kijken uit naar de verdere gebiedsontwikkelingen rondom De Meijert. We zijn erg blij met de support van de gemeente om padel Mijdrecht te realiseren. Een mijlpijl voor de tennissport in Mijdrecht”, besluit voorzitter Ewout de Jong van Tennisvereniging De Ronde Vener.  

Tijdens deze bijeenkomst zal de gemeente verschillende modellen laten zien voor een mogelijke invulling van de locatie. Het gaat om woningbouw op de locatie van de tennisvereniging Mijdrecht en de voormalige locatie van De Meijert. De tennishal blijft tot op heden behouden. Daarnaast zal de gemeente de beoogde uitbreidingslocatie voor de tennisvelden laten zien.

We vragen de omwonende om te reageren op verschillende ontwerpen. Hierbij kunt u denken aan type woningen, bouwlagen, parkeren, het groen en de ontsluitingen. Deze reacties gebruikt de gemeente – waar mogelijk – om de varianten vaan te scherpen en te komen tot een ruimtelijk kader. Het ruimtelijk kader legt het college eind 2021 ter besluitvorming voor aan de raad.Mijdrecht –