Inspirerend verhaal van Luuk Heijlman in het KerkCafé

Uithoorn – Op een hele leuke en informatieve wijze kon de inleider van de avond Luuk Heijlman aangeven welke verantwoordelijkheden de regionale waterschappen, de gemeenten en het Rijk afzonderlijk hebben om de waterhuishouding in Nederland in goede banen te leiden. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de regionale wateren zoals beken, sloten en kanalen. Daarnaast zijn de waterschappen verantwoordelijk voor de zuivering van rioolwater.

Drie domeinen kwamen in beeld: de verantwoordelijkheid voor de waterveiligheid, voor de waterkwaliteit en voor de waterkwantiteit. In een periode van droogte moeten de waterschappen bijvoorbeeld zorgen voor zoveel mogelijk zoet water. Dat doen ze door water vast te houden en te bufferen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de waterbassins langs de N201 die ook gebruikt worden als overloop bij hevige regenval.

Wat het extra leuk maakte was dat Luuk Heijlman als geboren en getogen Uithoornaar alle domeinen van het waterschap kon toespitsen op de situatie in Uithoorn en kon vertellen hoe het hier vroeger was met bijvoorbeeld het oppervlaktewater in de Amstel en hoe de hele waterhuishouding verbeterd is in de afgelopen 30 jaar.

Het thema duurzaamheid en waterbeheer kreeg deze avond nog een extra dimensie omdat de klimaat-burgemeester van Uithoorn, Sander Bauer, ook in het KerkCafé aanwezig was.