Inloopavond over ‘Het Groene Lint’

Aalsmeer – ‘Het Groene Lint’ is een wandelnetwerk dat bestaande groengebieden met elkaar verbindt. Doel is een groene verbinding te creëren van het Amsterdamse Bos tot aan de Westeinderplassen. Het project bestaat uit verschillende deelprojecten. Op woensdag 31 oktober is er van 19.30 en 21.00 uur een inloop-/informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Op de agenda staat de herinrichting van de strook langs de Molensloot/Linnaeuslaan met paden en groenstroken, het dijklichaam van de Molenvliet en de bewegwijzering van alle fiets-en wandelpaden in Aalsmeer. Vindt u het interessant om daarover mee te praten? U bent van harte welkom. 

Initiatief groep inwoners

‘Het Groene Lint’ is een initiatief dat inwoners als project hebben aangedragen bij Stichting Leefomgeving Schiphol om Aalsmeer leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Om 19.30 uur verwelkomt wethouder Wilma Alink de belangstellenden, waarna de bewonersinitiatiefgroep een korte uitleg geeft. Bewoners kunnen daarna het concept inrichtingsplan bekijken en hun inbreng geven. Marcel Bartels, lid van de initiatiefgroep: “Met een aantal bewoners hebben we het plan opgevat om groengebieden in Aalsmeer met elkaar te verbinden en zo meer groen te creëren. Samen met de gemeente hebben we de plannen uitgewerkt en een subsidieaanvraag bij het SLS-fonds gedaan.” 

Veel draagvlak

Wethouder Wilma Alink: ”Ik vind het een geweldig initiatief van deze bewoners en ben er erg blij mee. Veel Aalsmeerders hechten waarde aan een groene omgeving en willen meer groen om te wandelen en te fietsen. ‘Het Groene Lint’ voorziet in die behoeften. Omdat bewoners zelf het initiatief hebben genomen, verwachten we dat het project veel draagvlak heeft.”

Definitief ontwerp

Bent u niet in de gelegenheid om 31 oktober te komen, maar wilt u wel reageren? Stuur dan een email naar de gemeente via pena@amstelveen.nl met als onderwerp: Het Groene Lint Aalsmeer. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 2 november. Samen met de initiatiefgroep neemt de gemeente alle opmerkingen mee bij het definitieve ontwerp en begroting. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/HetGroeneLint