Inloop ‘Fokkersbruggetje’ geeft duidelijkheid

Vinkeveen – Op dinsdagavond 12 december heeft de gemeente een inloopavond gehouden voor de bewoners en ondernemers van de Demmerik over de nieuwe brug die het ‘Fokkersbruggetje’ moet vervangen. Deze brug, die ter hoogte van het Arkenpark Mur ligt, is in mei 2023 acuut afgesloten vanwege verzakkingen. Sindsdien ligt er een noodbrug en wordt er gewerkt aan een definitieve oplossing. Tijdens de inloopavond, die plaatsvond in het Spoorhuis Vinkeveen, zijn de verschillende varianten voor de nieuwe brug getoond.

Verloop van de avond
De bezoekers konden aan de hand van grote posters en verschillende stands kennismaken met de diverse varianten die onderzocht zijn. De gemeente besprak met de bezoekers hoe de brug gebruikt wordt en wat de wensen zijn voor de doorvaart. Zo werd duidelijk hoe de gemeente tot de drie technische oplossingen en de voorkeursvariant is gekomen. Ook werd er informatie gegeven over de periode waarin de brug gebouwd wordt, afhankelijk van de aanbesteding zal dit in het tweede kwartaal van 2024 worden. Er was volop ruimte voor vragen en de bezoekers werden op de hoogte gebracht van de verdere communicatie over de uitvoering.

Voorkeursvariant van de gemeente
De gemeente heeft een voorkeursvariant gekozen voor de brug. Deze variant is gebaseerd op onderzoek naar de verschillende opties en de wensen van de bewoners. De gemeente heeft hiervoor een enquête gehouden en met de inwoners keukentafelgesprekken gevoerd. Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): “De voorkeur van de gemeente gaat uit naar de variant met twee tussensteunpunten. Deze optie biedt diverse voordelen, zoals het handhaven van de hoogte voor de doorvaart en het benutten van de bestaande palen. Zo komen we tegemoet aan de wens van de bewoners.”

Fijne sfeer en positieve geluiden
De inloopavond over de brug Demmerik gaf duidelijkheid. De bezoekers reageerden positief op de voorkeursvariant en kregen duidelijke antwoorden op hun vragen. Naast de verschillende stands, was er ook plenair uitleg gegeven over de voorkeursvariant van de brug, de planning en het onderhoud van de weg. De gemeente heeft toegezegd om nogmaals een bewonersavond te houden op het moment dat definitief bekend is wanneer de brug wordt aangelegd. De gemeente wil dan samen met de inwoners de omleidingsroute en hoe wij de woningen bereikbaar houden bespreken. Individueel zal de gemeente de ondernemers bezoeken die aan de Demmerik gevestigd zijn. Tot slot waren er individuele gesprekken en was het voor de bewoners van de Demmerik ook een fijn moment van samenkomen.