Initiatiefvoorstel voor aanpassing winkeltijden

Aalsmeer – Op dinsdag 9 juni is er een extra vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur in het Raadhuis.

Eerste agendapunt is het dashboard Jeugdhulp. De commissie wordt geïnformeerd over de actuele stand van zaken in de jeugdhulp. Het college informeert de raad hier ongeveer drie keer per jaar over via het dashboard Jeugdhulp.

Aanpassing Winkeltijden

Daarna wordt gesproken over het aanpassen van winkeltijden. De fracties van D66, Absoluut Aalsmeer, GroenLinks en PvdA hebben een initiatiefvoorstel ingediend over de aanpassing van de winkeltijden. De commissie bespreekt het voorstel dat inhoudt om de algemene vrijstelling voor openingstijden van winkels op zon- en feestdagen te verruimen van thans 12.00 tot 20.00 uur naar 10.00 tot 22.00 uur en om de mogelijkheid van individuele ontheffingen hierop in te trekken.

Reparatiewetgeving tarief toeristenbelasting

Laatste agendapunt is een wijziging van de Verordening toeristenbelasting 2020. Voorgesteld wordt om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 een apart en lager tarief voor campings in te voeren. 

De vergadering is te volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website of achteraf terug te kijken. De vergadering start om 20.00 uur, maar is vanwege de coronamaatregelen gesloten voor publiek. Inspreken bij een onderwerp dat op de agenda staat, is wel mogelijk. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en dit kan bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387515.