Informatiebijeenkomst over verkeersplan Vinkeveen

Vinkeveen – Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente tussen de 250 en 300 woningen bouwen, ongeveer 1.000 m² aan voorzieningen realiseren en de relatie tussen het dorp en de Vinkeveense Plassen versterken. Daarvoor moet ook de verkeerssituatie op en rond de Herenweg worden verbeterd. De gemeente organiseert op 28 november een informatiebijeenkomst waar de laatste stand van zaken wordt toegelicht.

Verkeersplan

Om de verkeerssituatie rond de Herenweg te verbeteren is er in 2021 een aantal globale verkeersplannen gemaakt. Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om het plan met de meeste voorkeur verder uit te werken. Dit is inmiddels gebeurd.

Uit de uitwerking van het verkeersplan blijkt dat het plan technisch goed uitvoerbaar is, maar dat er wel nog een groot aantal haken en ogen aan zit. Daarom is er gezocht naar een alternatief verkeersplan. De gemeente denkt een goed alternatief te hebben gevonden voor het aanpakken en herinrichten van de hele verkeersstructuur in Vinkeveen en organiseert daarom op 28 november een informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst worden zowel het uitgewerkte als het alternatieve plan besproken. Voor de gemeente is het belangrijk dat inwoners hun mening over beide plannen kunnen geven, om te komen tot een goed doordacht plan. Om iedereen de mogelijkheid te geven de informatiebijeenkomst bij te wonen, organiseert de gemeente de bijeenkomst op 3 verschillende tijden. De inhoud van iedere bijeenkomst is gelijk.

Datum:            28 november

Locatie:           Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen

Aanvang:        Bijeenkomst 1 vanaf 17.00 uur

Bijeenkomst 2 vanaf 19.15 uur

Bijeenkomst 3 vanaf 20.30 uur

Inwoners kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst via www.derondevenen.nl/aanmeldendeboei.