Inbraakcijfers door lockdown 40% gedaald

Regio – Tijdens de lockdown werkt men gemiddeld meer dan 2,5 dagen thuis. Ruim een kwart werkt zelfs alle dagen thuis. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in combinatie met de avondklok, de inbraakcijfers drastisch omlaag zijn gegaan. De politie rapporteert een daling tot wel 40 procent ten opzichte van een vergelijkbare periode vorig jaar. Maar de inbraken zijn niet geheel gestopt. Inbrekers wachten hun kans af tot mensen niet thuis zijn, bijvoorbeeld voor een wandelingetje om overdag even aan de beklemming van videocalls, chats en mails te ontsnappen. Bijna twee op de drie doet dat (bijna) elke dag dat ze thuis werken en zijn dan al snel een half uur tot drie kwartier van huis. Hoewel het merendeel dan keurig hun voordeur op slot draait, laat 1 op de 7 dat soms of vrijwel altijd achterwege. En een oplettende inbreker is dan binnen een minuutje binnen.

Flipperen

Vergeet 1 op de 7 van de volwassenen weleens de voordeur af te sluiten, als men kinderen jonger dan 15 jaar in huis heeft, doet 40 procent van die kinderen vrijwel nooit de voordeur op slot met een sleutel, als zij als laatste hun huis verlaten. Pubers nemen meer verantwoordelijkheid, maar ook in deze groep doet 1 op de 5 vrijwel nooit de voordeur achter zich op slot. De overheid heeft juist voor dit fenomeen al enkele jaren een campagne lopen met het overbekende zwaailichtje: “deur op slot, lichtje aan”. Want als een voordeur niet op slot is gedraaid, weet een inbreker daar wel raad mee. Met een stukje plastic heeft hij binnen een minuutje de deur open om snel zijn slag te slaan. De makkelijkste maatregel om dit tegen te gaan is uiteraard in alle gevallen iedereen de deur op slot te laten draaien als deze als laatste het huis verlaat. 

Slimme oplossingen

Maar er zijn ook andere, slimme oplossingen. Zo is daar het zelfsluitende, mechanische slot. Dit slot zorgt ervoor dat bij het dichttrekken van de deur, automatisch de deur op slot gaat. Omdat je bij een voordeur die dicht wordt getrokken toch altijd een sleutel nodig hebt om de deur te openen, is een zelfsluitend slot een goede oplossing. Er zijn ook ‘smart’ sloten die op een batterij werken en die bij het dichttrekken van de deur, het slot op slot draaien. Je plaatst daarbij het smart slot over je sleutel, aan de binnenkant van je deur. Je kunt daarna op je mobiel instellen na hoeveel seconden na het dicht­trekken van je voordeur deze op slot gedraaid moet worden. Je kunt daarna eenvoudig met je mobiel het slot ook weer ontgrendelen, en zelfs anderen op afstand toegang verschaffen. ‘Gemak dient de mens’ en dit is wel zo veilig voor de onachtzamen of gemakzuchtigen.

Inbraak Preventie

De stichting Nationale Inbraak Preventie is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie, om daardoor bij te dragen aan het substantieel verlagen van het aantal inbra­ken en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2020 was dit gedaald tot onder de 30.000. De stichting organiseert tweemaal per jaar de Nationale Inbraakpreventie Weken, in mei/juni en november/ december. Kijk voor meer informatie over onder andere inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl.