In de toekomst toch woningbouw nabij de Stelling van Amsterdam?

Uithoorn en De Kwakel zijn trots op de forten die deel uitmaken van de Stelling van Amsterdam en sinds 1996 benoemd is als werelderfgoed monument. Om het zicht op de stelling en de forten te verbeteren en te behouden heeft de Provincie Noord-Holland regels opgesteld en één van die regels luidt dat er binnen een straal van 1.000 meter rond een fort niet gebouwd mag worden.

De gemeente Uithoorn heeft komende jaren een behoorlijke opgave qua woningbouw, maar is beperkt in de mogelijkheden mede als gevolg van de regels van de provincie rondom de stelling. Jongeren uit De Kwakel gaven in een gesprek met wethouder Hoekstra al aan dat er een groot tekort aan starterswoningen is en zij problemen ervaren bij het zoeken naar een huis. Wethouder Hoekstra gaf aan dat de mogelijkheden voor woningbouw beperkt zijn. Mede door de beperkingen die Schiphol ons oplegt, maar ook door regelgeving vanuit de provincie.

Tijdens het bezoek in mei van de commissaris van de Koning werd door hem aangegeven dat de provincie graag luistert naar goede argumenten. Dat was voor Herman Bezuijen van Gemeentebelangen de aanleiding om een motie op te stellen en het college te verzoeken het gesprek aan te gaan met de provincie over initiatieven rondom de stelling. Alle fracties hadden meegetekend met de motie en in de raadsvergadering van 1 juni werd deze motie dan ook unaniem aangenomen.

Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel hoopt dat het college de statenleden van de provincie Noord-Holland kan overtuigen dat ontwikkelingen in de nabijheid van de Stelling van Amsterdam bijdragen aan de woningbouwopgave zonder dat het ten koste gaat van de zicht op de stelling.