Hulp gevraagd voor werk Tabitha in de Filippijnen

Aalsmeer – Gedurende nu ruim 20 jaar is rondom Tabitha Dekkers (oud plaatsgenote) en haar echtgenoot Abner Cavan een groot werk gegroeid in en rondom de miljoenenstad Cebu-City in de Filippijnen. Het werk is met name gericht om de allerarmsten uit de ellende te trekken. Dit heeft geresulteerd in de opening van een babyhuis voor wezen, twee jongenshuizen voor verslaafde tieners, een huis voor tienermeisjes uit de prostitutie en er zijn onder andere meerder kerken gesticht. En de hulp-activiteiten breiden zich nog steeds uit.

Het zal duidelijk zijn, dat met het groeien van het werk ook de financiële lasten steeds groter worden. De Filippijnse overheid valt nog steeds onder de categorie ‘ontwikkelingslanden’ dus geeft geen enkele financiële hulp, maar stelt wel hoge eisen aan de hulpverlening.

Aanschaf transporter/personenbusje

De organisatie van Tabitha Dekkers in Cebu-City wordt gesuppoort door Stichting GA, onderdeel van de Levend Evangelie Gemeente Aalsmeerderbrug. Bij de stichting is een hulpverzoek binnen gekomen voor de aanschaf van een transporter cq personenbusje, waarmee zowel mensen als materiaal vervoerd kunnen worden. De activiteiten van het team breidden zich uit tot over het hele eiland Cebu, want wekelijks en maandelijks trekken nog steeds bouwploegen erop uit om de gevolgen van de enorme tyfoon, die verleden jaar duizenden mensen dakloos maakte, te helpen met het bouwen en repareren van huisjes voor de allerarmsten. Gereedschappen en materialen moeten dan meegenomen worden. In de miljoenenstad Cebu-City is het vrijwel ondoenlijk om alles met openbaar vervoer te regelen en in de sloppenwijken rijden geen bussen. De aankoopkosten van het voertuig bedragen 6.300 euro. Een aantal particulieren heeft al financiële hulp toegezegd.

Subsidie en giften

Onder bepaalde voorwaarden kan subsidie aangevraagd worden bij de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer, die reeds ontvangen gelden wil verdubbelen met een maximum van 2.500 euro. Het zou heel fijn zijn om daarvoor in aanmerking te komen. Het is natuurlijk geweldig als Aalsmeerders ook een steentje willen bijdragen. Mensen, die een bedrag voor dit doel willen overmaken, kunnen dat doen door een overschrijving naar St. GA, Aalsmeerderbrug, bankrekening NL29RABO 0300180195 met vermelding: Filippijnen. De gift valt onder de ANBI regeling. Wie meer informatie wenst, kan een mailtje sturen naar cg-dekkers@outlook.com