Hulde voor verenigingen en stichtingen in DRV

De Ronde Venen – Jaar in jaar uit zijn binnen De Ronde Venen tientallen verenigingen en stichtingen actief. “Ze geven warmte en kleur aan onze gemeente. Deze maatschappelijke en culturele organisatie zijn onmisbaar. Het zijn onze inwoners die ze maken én tegelijkertijd zijn ze van grote waarde voor andere inwoners. Ze bieden gelegenheid tot ontspanning, maatschappelijke betrokkenheid én persoonlijke contacten. Ik ben enorm trots op al deze organisaties die zoveel betekenen voor onze inwoners en gemeenschap,” aldus burgemeester Maarten Divendal tijdens de nieuwjaarsreceptie afgelopen maandag.

Kramenmarkt
Een vast onderdeel van de nieuwjaarsreceptie van gemeente De Ronde Venen is traditiegetrouw de kramenmarkt, waar allerlei organisaties zich presenteren. Zij laten zien waar hun activiteiten uit bestaan of welke belangen zij behartigen. Burgemeester Maarten Divendal had verenigingen en stichtingen die in 2024 een bepaald jubileum vieren opgeroepen zich te melden. Zijn ‘toespraak’ werd daardoor in 2024 een ‘startmoment’ voor maar liefst 14 jubilerende organisaties die zich hiervoor hadden aangemeld. In korte vraaggesprekjes ging hij in op waar zij voor staan, of er eigenaardigheden te melden zijn en waar hun jubileum activiteiten uit bestaan.

“Deze organisaties laten met elkaar zien hoe divers onze gemeente is. Op allerlei terreinen zijn ze actief: in de zorg, creatief en cultuur, kennisontwikkeling, natuur en dier, sport en hulpverlening. Dat kan alleen maar door de inzet van heel veel vrijwilligers. Dat is voor een aantal organisaties een lastige opgave: het zorgen van voldoende vrijwilligers. Daar kan men weer van elkaar leren. Je hebt de traditionele vrijwilliger die zich voor een lange tijd verbindt aan een organisatie, maar ook de vrijwilliger die zijn of haar energie inzet voor een tijdelijke specifieke klus. Zo zijn er ook verenigingen die bijvoorbeeld het voorzitterschap rouleren. Zo weet je dat je als je ‘ja’ zegt van tevoren dat het voor een bepaalde termijn is,” aldus de burgemeester. “Vrijwilligerswerk geeft voldoening, voor jezelf en voor een ander. Met elkaar houden we al deze organisaties en prachtige activiteiten in stand.”

Wensen
Vanzelfsprekend werden op de nieuwjaarbijeenkomst ook de allerbeste wensen voor 2024 uitgesproken. Maarten Divendal: “Laten we er met elkaar een plezierige en veilige gemeente van maken. Waarin we omzien naar elkaar. Ik wens u individueel een gezond jaar toe, waarbij u energie heeft voor mooie avonturen en ontmoetingen.”

Foto: De jubilerende verenigingen met het college van Burgemeester en Wethouders. Op volgorde van jubileum: 20-jarig jubileum Inloophuis ’t Anker en Stichting Straattheater De Ronde Venen; 25-jarig jubileum De Zonnebloem Mijdrecht; 30-jarig jubileum Hondenclub De Ronde Venen; 40-jarig jubileum Creatoonkoor Abcoude, Kinderkoor Ismaël en De Veenlopers; 50-jarig jubileum Autocross Abcoude, Cursusproject De Ronde Venen, IVN (natuur educatie) De Ronde Venen, Toneelvereniging De Opregte Amateur en Het Seniorenkoor; 70-jarig jubileum De Zonnebloem Abcoude-Baambrugge en tot slot het 100-jarig jubileum van Brandweer Mijdrecht.