Huiskamer De Oude Veiling stapje verder

Aalsmeer – Na de discussie over De Oude Veiling in de commissievergadering Maatschappij en Bestuur gisteren, donderdag 26 januari, de voorzichtige vraag van voorzitter Dick Kuin: “Kan dit voorstel voor behandeling naar de gemeenteraad?” Ja, zeiden CDA en AB vol enthousiasme, PACT gaf aan nog enige twijfel te hebben over de haalbaarheid en het draagvlak onder de inwoners, maar gaf ook groen licht. De VVD was tegen en bleek ook niet over te halen door de collega-fracties. “Drijfzand”, zie Dirk van der Zwaag. De fractie heeft heel sterke twijfels over het slagen van dit sociale plan. Dé reden juist dat de andere fracties aangaven wel graag in te willen stappen in dit experiment. Geen experiment overigens zomaar uit de lucht gegrepen, maar een doordacht en goed uitgewerkt plan door de hiervoor speciaal in het leven geroepen kerngroep. Deze bestaat uit medewerkers van Ons Tweede Thuis, AM match, Amstelland bibliotheken, Cultuurpunt Aalsmeer, de ESA en de gemeente. Door deze samenwerking en inbreng en medewerking van een brede schil aan organisaties, instellingen en bewoners uit Aalsmeer ontstaat een unieke sociale samenwerking: Sociaal domein, nieuwe stijl. Een plek waar inspiratie, ontplooiing en ontmoeting centraal zullen staan.

Roel de Bruin, bestuurder bij Ons Tweede Thuis, hield als inspreker een heel positief pleidooi voor ‘zijn’ cliënten. Hij noemde De Oude Veiling dé perfecte leefomgeving, een fantastische leerplek waar iedereen zijn of haar talenten kan ontplooien. Het is de bedoeling dat cliënten van Ons Tweede Thuis het horecagedeelte voor rekening gaan nemen. Wel onder leiding van een commerciële uitbader, waarnaar gezocht gaat worden. Het is namelijk niet de bedoeling dat De Oude Veiling een concurrent wordt van de overige horeca in de gemeente, maar juist een collega, zo benadrukte wethouder Gertjan van der Hoeven.

Weer één gebouw

Ook Marcel Jansen, directeur van Cultuurpunt Aalsmeer sprak zich lovend uit over de samenwerking. De Oude Veiling wordt dé plek waar welzijn, cultuur en educatie hand in hand zullen gaan. Het pand in de Marktstraat gaat weer één worden, want er wordt een doorgang gemaakt naar de bibliotheek. Het voorstel in de commissie betrof het verzoek van het college om te mogen gaan verbouwen. Er is een minimale en een maximale variant uitgewerkt. De pijlen zijn gericht op de maximale variant, echter wel op voorwaarde dat de Stichting Leefomgeving Schiphol een subsidie verstrekt van 762.690 euro. Voor de verbouwing wordt een voorbereidingskrediet gerekend van 65.000 euro. Voor de uitvoering van de uitgebreide verbouwvariant is een bedrag nodig van 1.105.480 euro. Een forse uitgave, maar de fracties (met uitzondering van de VVD) hebben dit over voor deze toekomstige ontmoetingsplek voor alle inwoners!

Nieuwe raadzaal

Het was overigens de laatste vergadering in de raadskelder, de verbouwing van de raadzaal is nagenoeg klaar. Op zaterdag 4 februari mogen inwoners tussen 10.00 en 12.00 uur een kijkje komen nemen. De gemeenteraad komt in de vernieuwde en moderne vergaderruimte voor het eerst bijeen op donderdag 9 februari. Dé avond waar onder andere het definitieve besluit valt voor De Oude Veiling.