Hornmeerpark voor iedereen toegankelijk

AalsmeerWethouder Wilma Alink heeft samen met bewoners Frits Streijl en Peter Smolders en een aantal medewerkers van de gemeente de paden in het Hornmeerpark bekeken. De aandacht ging vooral uit naar de begaanbaarheid van de nieuwe paden voor minder validen en ouders met kinderwagens.

In 2017 is gestart met de renovatie van het Hornmeerpark. Het is een park waarin de groene beleving centraal staat en er bijzondere aandacht is geschonken aan het zorgen voor het infiltreren en afvoeren van hemelwater. De paden, bestaande uit lavakorrels, leveren hieraan een grote bijdrage.

De eerdere aangelegde lavapaden zijn inmiddels goed begaanbaar, maar de dit jaar aangelegde lavapaden zijn nog mul. Door gebruik worden deze paden vastgelopen. Omdat de nieuwe paden nog niet zijn vastgelopen zijn deze niet goed begaanbaar voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Vooral rolstoelgebruikers melden dat zij hier last van hebben.

In deze ‘Week van de Toegankelijkheid’ wil wethouder Alink graag extra nadruk leggen op het belang van goed toegankelijke voorzieningen: “Het is goed om met elkaar de paden te bekijken en te ervaren hoe ingewikkeld dit kan zijn voor rolstoelgebruikers. We hebben ook gelijk met elkaar gekeken naar oplossingen, omdat ik vind dat het park voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom worden de recent aangelegde paden binnenkort op sommige plekken extra verdicht en is het park straks wel voor rolstoelgebruikers toegankelijk.”