Het Oosterbad: Hopelijk 1 juli open

Aalsmeer – Na veel overleg en zich houdend aan de diverse richtlijnen, protocollen en de bij hen bekende informatie heeft het bestuur van Het Oosterbad helaas moeten besluiten om – tijdelijk – nog gesloten te blijven. Het is op dit moment voor de gezondheid van bezoekers en personeel nog niet verantwoord om het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade te openen voor recreatieve doeleinden.

Maatschappelijke functie
Het bestuur beseft dat het een grote maatschappelijke functie in Aalsmeer Oost vervult voor de jeugd en volwassenen. Daarom streeft het bestuur er naar om de deuren met ingang van 1 juli te openen, als de grote schoolvakantie begint.

Het Oosterbad zal worden ingericht volgens de eisen in het ‘verantwoord zwemmen’-protocol, te downloaden via de website van Het Oosterbad. Diverse zaken zullen er dus wel iets anders aan toegaan.

Hoe de versoepeling vanuit de regering er tegen die tijd precies uitziet, is nog niet bekend. Het bestuur houdt alles nauwlettend in de gaten en gaat nu vast aan de slag om Het Oosterbad op 1 juli volgens de corona-richtlijnen te kunnen openen. Bestuur en medewerkers hebben er veel zin in, en hopen iedereen snel weer te kunnen begroeten in Aalsmeers mooie natuurzwembad.