Herstel oeverconstructies Vinkeveense Plassen

Vinkeveen – De oeverconstructies op de Vinkeveense Plassen verkeren op een aantal plekken in een slechte staat. Om hinder voor recreanten te voorkomen, voert Aannemingsbedrijf Marcel Zaal B.V. namens recreatieschap Stichtse Groenlanden noodzakelijke reparaties uit. De werkzaamheden starten in mei en zijn gepland om op 1 juni 2024 klaar te zijn.

Het werk vindt plaats op de zandeilanden 1,2,5,6,7,8 en 9. De aannemer richt zich eerst op de meest dringende reparaties. Denk aan het vervangen van een aantal gordingplanken, het aanvullen van weggespoelde grond achter de oeverconstructies en het vastzetten van losse delen met metalen verbindingsplaten. Staatsbosbeheer begeleidt de aannemer bij het werk. Uiteraard wordt eventuele overlast zo veel als mogelijk beperkt. 

Tijdelijke afsluiting zandeiland 9
De westzijde van eiland 9 wordt deels afgesloten vanwege veiligheidsrisico’s. De aannemer plaatst daar een hekwerk, waardoor aanmeren aan deze kant niet mogelijk is. Aan de andere kant van eiland 9 is het nog wel mogelijk om op het eiland te komen. Achter de schermen werkt het recreatieschap aan de voorbereidingen voor het vervangen van de oeverconstructie. De prioriteit ligt bij de meest urgente delen nabij aanleglocaties en zwemzones, die in de komende jaren worden aangepakt.

Foto: Staatsbosbeheer