“Groei Schiphol is nachtmerrie voor Aalsmeer”

Aalsmeer – Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat was afgelopen maandag 19 augustus op werkbezoek in Aalsmeer. Bij Zaai, Kweek en Eet aan de Oosteinderweg vond de ontmoeting met burgemeester Gido Oude Kotte, wethouder Robbert-Jan van Duijn en een groep bewoners en ondernemers plaats. De minister werd welkom geheten door enkele protesterende inwoners. De mondkapjes, die gebruikt werden tijdens de vergadering van de raad over de motie ‘Leefbaarheid op één’ over de groei en hinder van het vliegverkeer, waren weer tevoorschijn gehaald, evenals bordjes en spandoeken met teksten waarmee duidelijk gemaakt werd dat voor Aalsmeer de grens wat Schiphol betreft is bereikt.

“Een 10-0 achterstand”

Het vertrouwen in de landelijke politiek is in deze volkomen weg. “Aalsmeer voelt zich het afvalputje van de regio”, zo werd gezegd. “Er wordt niet geluisterd. Wij verdrinken in bakken geluid.” De minister toonde begrip en gaf toe wat vertrouwen betreft te beginnen aan deze ‘wedstrijd’ met 10-0 achterstand. Ze zei gekomen te zijn om te luisteren wat er leeft rond Schiphol en om adviezen te krijgen. De groei naar 540.000 vluchten is volgens de minister het maximaal haalbare en hier wordt geen groen licht voor gegeven als er niet voldaan wordt aan de gestelde (veiligheids) eisen.

Minister Van Nieuwenhuizen, naast haar wethouder Van Duijn en burgemeester Oude Kotte.

Groeien geen optie

Een druppel op de gloeiende plaat leken de aanwezigen dit te vinden. Groeien is geen optie, zo was eigenlijk de conclusie. Aalsmeer zit met overlast van liefst drie banen aan haar tax. “De balans is weg, er is totaal geen rust meer”, zo zei Jan Boomhouwer, die onder de Aalsmeerbaan woont en al sinds 1990 actief is om Schiphol een grens op te leggen. “Over mijn woning aan de Oosteinderweg regelmatig 500 vliegbewegingen, om de twee minuten. Er is geen leefbaarheid meer. De enige oplossing is minder vluchten.” De minister opperde minder of geen nachtvluchten en meer rustmomenten, maar hiervan was Boomhouwer niet onder de indruk. “De grens is qua aantallen overschreden. Kies voor leefbaarheid, minder vluchten.”

Leefbaarheid

De minister vond de boodschap helder, maar zei alle belangen te gaan afwegen. Dus ook van de luchthaven zelf, die natuurlijk wil groeien om haar wereldwijde positie te behouden. Maar, groei en leefbaarheid moeten wel in evenwicht blijven, zo vond ook minister van Nieuwenhuizen. Over milieu- en gezondheidsaspecten is eveneens gesproken. “Vroeger moest ik eens per maand m’n tuinmeubels schoon maken, nu moet ik wekelijks de roet er af vegen”, aldus een bewoner. “Hoe zit het met minder CO2 en de fijnstof? Er wordt geld verdiend op Schiphol ten koste van de gezondheid van ons inwoners.”

Balans weg

De afgevaardigden van bedrijven in Aalsmeer zaten ietwat op een dubbele stoel. Schiphol is belangrijk voor hun bedrijven, maar allen gaven wel toe dat de balans weg is. Er zijn geen alternatieven meer, alle banen zitten vol. Schiphol zit aan haar maximum.” Lelystad kwam ter sprake. “Daar weten ze het tegen te houden en tijd te rekken. Oneerlijk.” Onderscheid maken tussen vracht- en overstap-verkeer, luchthaven op zee, stillere vliegtuigen, vervoer per zeecontainer, minder vluchten per dag naar dezelfde bestemming en hiervoor in de plaats enkele grotere vliegtuigen inzetten, werden als ideeën geopperd.

Nachtmerrie-scenario

De slot-boodschap kwam van burgemeester Oude Kotte: “Draai aan de knop aantallen. Tien procent groei is het grootste nachtmerrie-scenario voor Aalsmeer. We zitten met 500.000 vluchten aan een maximum.” De minister beloofde op korte termijn invulling te gaan geven aan hinderbeperking. “De focus wordt gelegd op beperking van de hinder in plaats van het aantal vliegbewegingen.” Wethouder Robbert-Jan van Duijn, die voor aanvang van de bijeenkomst samen met burgemeester Oude Kotte een persoonlijk gesprek had met de minister, toonde zich na afloop tevreden. “Er is geluisterd naar Aalsmeer en de minister heeft onze overlast ervaren, er vlogen diverse vliegtuigen over.”

Wegversperring

Wat dit laatste betreft was er vooraf en na het bezoek enige cynisme. “Ik heb gisteren voorspeld dat het maandagochtend rustig blijft op de Aalsmeerbaan en het was zo.” Geen rekening was en kon gehouden worden met het feit dat meerdere banen geluidshinder in Aalsmeer veroorzaken. Bij haar vertrek, op weg naar Uithoorn, werd het wegrijden van de minister een minuut versperd. Toen Cora van Nieuwenhuizen uitstapte om te vragen waarom ze werd tegen gehouden, kreeg ze antwoord. Ze moest twee keer vragen wat er werd gezegd. Een overvliegend vliegtuig verstoorde de conversatie…

Volgende week gaat de minister op bezoek in Amstelveen en Haarlemmermeer.

Protest bij bezoek minister Cora van Nieuwenhuizen aan Aalsmeer.