Gemeenteraad schrijft brief aan inwoners

Aalsmeer – De fracties van de gemeenteraad van Aalsmeer hebben gezamenlijk een brief geschreven aan alle inwoners. In dit schrijven laten zij weten trots te zijn op de medewerkers in de zorg, ondernemers, vrijwilligers, ouderen en kinderen. De fracties spreken hun steun uit en geven aan er te zijn voor alle inwoners. Een mooi gezamenlijk gebaar in deze voor iedereen moeilijke en onzekere periode:

De tijd waarin we nu verkeren vraagt om bijzondere aandacht en zorg voor elkaar. Als gemeentebestuur willen wij u, inwoner en/of ondernemer, laten weten dat wij aan u denken. Wij zijn de gezamenlijke politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Aalsmeer. Juist in deze moeilijke tijd is het belangrijk om gezamenlijk op te trekken om samen met u, onze samenleving  zo goed mogelijk te ondersteunen.

Een aantal van u werkt in de zorg of heeft een ander vitaal beroep en is dag en nacht hard bezig om anderen te helpen. Daar zijn wij u zeer dankbaar voor. Sommigen van u zijn ziek of hebben een dierbare verloren. Wij wensen u daar heel veel sterkte bij. We denken ook aan iedereen, jong en oud, die in deze periode kampt met de gevolgen van de coronacrisis en de impact van de maatregelen op het dagelijks leven en functioneren. 

Wij zijn trots op onze mantelzorgers, vrijwilligers, ondernemers, ouders, scholieren en docenten, zzp-ers, de kwetsbaren, ouderen en kinderen. Ieder van u heeft zo zijn eigen zorgen, van het uitvoeren van meerdere taken tegelijk tot zorgen over geld, gevoel van eenzaamheid of angst. Het is dan ook mooi te zien dat er al vele initiatieven zijn gestart  door inwoners en ondernemers om elkaar te helpen. Want alleen samen kunnen wij er voor zorgen dat het leed zo klein mogelijk blijft.

Wij werken er in deze tijd aan om de gemeente zo goed mogelijk namens u te besturen. Zo hebben wij inmiddels een pakket steunmaatregelen vastgesteld om de gevolgen van deze crisis enigszins te verzachten. Zoals velen van u doen wij ons werk als gemeentebestuur nu zoveel mogelijk vanuit huis. Het democratische proces van belangenafweging en besluitvorming blijft doorgaan al is het nu meestal op een digitale manier. U kunt ons met vragen of opmerkingen ook in deze moeilijke periode bereiken via telefoon of e-mail. Hopelijk kunnen we u helpen of u in de goede richting wijzen. 

We denken aan u en hopen u snel in goede gezondheid weer te mogen ontmoeten.

De gezamenlijke fracties van de gemeenteraad van Aalsmeer: CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer, GroenLinks, D66, PvdA en fractie René Martijn