Enthousiasme over plannen Dorpshuis De Quakel

De Kwakel – Op 29 februari stemt de gemeenteraad over een raadsvoorstel voor de verbouwing van Dorpshuis De Quakel. Om een goede indruk te krijgen over de op handen zijnde verbouwing maakten raadsleden Piet ten Brink, Corry Feitsma en Petra van Leeuwen van Gemeentebelangen een afspraak om ter plaatse te bekijken welke veranderingen er op stapel staan. In juni 2023 was er reeds budget beschikbaar gesteld door de gemeente om tezamen met een riante bijdrage van SLS, Stichting Leefomgeving Schiphol, en de provincie Noord-Holland het dorpshuis te verduurzamen.

Gemeentebelangen was benieuwd welke kwalitatieve verbeteringen op stapel staan en maakte een afspraak met de beheerder van het dorpshuis Edward Verburg en de voorzitter van Stichting Dorpshuis De Kwakel, Aad Rekelhof om ter plaatse te bekijken wat er gaat veranderen.

Het pand is toe aan een update; de toiletten, keuken, zalen en bar zijn aan vernieuwing toe, en ook de ruimten kunnen beter worden benut. Edward vertelde dat ze begonnen met op de plattegrond alle binnenmuren weg te halen en daarna de begane grond weer opnieuw in te delen. Dat leidde tot een efficiëntere indeling van de ruimten.  Daarvoor zal de hoofdingang een aantal meter opschuiven. De bar zal een kwartslag draaien en de aangrenzende keuken zal worden verplaatst. Met deze herindeling zijn de looproutes beter, toegankelijker voor mensen die slecht ter been zijn en kan de ruimte van de grote zaal beter worden benut.

Ruimte
Vol enthousiasme vertelden Edward en Aad over de op handen zijnde verbouwing en het dorpshuis dat midden in de Kwakelse samenleving staat. Met de royale bijdrage van SLS en de aanvullende bijdrage van de gemeente zal het dorpshuis weer helemaal klaar zijn voor de toekomst en haar gebruikers. Gemeentebelangen zal dan ook vol overtuiging het raadsvoorstel steunen dat deze verbouwing mede mogelijk maakt.