Gemeente: Sporten op kunstgras is veilig

Uithoorn – Het gemeentebestuur van Uithoorn heeft na aanleiding van de uitslag van het onderzoek naar kunstgrasvelden het volgende persbericht gestuurd: “Na de uitzending van Zembla van 5 oktober 2016 over kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, is onrust ontstaan over mogelijke gezondheidsrisico’s van het sporten op deze velden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft naar aanleiding daarvan een uitgebreid onderzoek gedaan naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan. Het RIVM concludeert dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten en het sporten op rubbergranulaat niet schadelijk is voor de gezondheid.
Ook al zou een andere norm gehanteerd worden – die voor consumentenproducten – dan nog zou het advies hetzelfde zijn. De gemeente Uithoorn neemt het advies van het RIVM over, net zoals de Vereniging Sport en Gemeenten (mede namens VNG), GGD GHOR, het ministerie van VWS en de KNVB.

Meer hierover leest u in de Nieuwe Meerbode van woensdag 28 december