Gemeente scoort 8 in klantvriendelijkheid

Aalsmeer – De gemeente heeft in 2014 voor de derde keer deelgenomen aan de Benchmark Publiekszaken. Bij dit onderzoek is de klanttevredenheid in 55 gemeenten onder de loep genomen. Uitgangspunt voor de gemeente is dat de kwaliteit van dienstverlening na de ambtelijke fusie met Amstelveen minimaal op hetzelfde niveau blijft. De Aalsmeerse dienstverlening aan de balie kreeg net als vorig jaar een 7,8. De vriendelijkheid van de medewerkers scoort een 8,6, de wachttijd een 8,1 en de bereidheid om inwoners te helpen een 8,1. De telefonische dienstverlening scoort net als in 2013: een 6,9. Dit zijn positieve resultaten, maar de benchmark geeft ook aan op welke punten de dienstverlening beter kan. De dienstverlening aan de balie in Aalsmeer scoort een 7,8. De gemeente scoort goed op de wachttijden: 95% is binnen 15 minuten geholpen (landelijk gemiddelde 90%). Op verzoek van de geïnterviewde bewoners komt er de mogelijkheid om op afspraak producten aan te vragen. Klantvriendelijkheid van de medewerkers krijgt een 8,6 en uiterlijke verzorging een 8,5. Het oordeel over het aandragen van oplossingen of ideeën is gedaald van een 8,1 naar een 7,6. Klanten waarderen de privacy aan de balies met een 8,3, aanzienlijk hoger dan voorheen (7,4). De telefonische bereikbaarheid krijgt een 7,0 en klantvriendelijkheid een 7,5. Van alle telefoontjes wordt 79% binnen 20 seconden opgenomen. Verbeterpunt is het terugbellen door de vakafdelingen waar de organisatie intern extra aandacht aan gaat besteden. Daarnaast zoekt de gemeente naar een systeem om het terugbellen van inwoners en bedrijven automatisch mee te monitoren. Inwoners en bedrijven die een product via de website hebben aangevraagd, waarderen dat met een 6,1. Het aantal formulieren dat online beschikbaar is, is nog beperkt. Hier wordt druk aan gewerkt. Dat er behoefte aan is, blijkt uit het feit dat 95% van de gebruikers aangeeft dat ze in de toekomst opnieuw online een product willen aanvragen.