Gemeente in zienswijze: “Stop nachtvluchten op Schiphol”

Aalsmeer – In een brief aan de minister zegt de gemeente Aalsmeer deze week dat er een daadwerkelijke merkbare en meetbare afname moet komen van het geluid van Schiphol tot een niveau dat de gezondheid van inwoners niet aantast. 

In de zogeheten zienswijze op het ‘Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol 2024-2029’, stelt de gemeente verder dat inwoners van Aalsmeer nu in onevenredige mate worden belast met geluid.

Afschaffen

Het wakker worden van een vliegtuig in de nacht is volgens de gemeente niet afhankelijk van een gemiddeld aantal decibellen meer of minder. Het wakker worden van een vliegtuig in de nacht is alleen te voorkomen als er in het geheel niet meer wordt gevlogen in de nacht. De gemeente pleit in de brief dan ook voor volledige stilte tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

Gezondheid inwoners 

De gemeente citeert in de brief ook huisarts Frans Göbel: “Een deel van mijn patiënten is ziek door vliegtuigoverlast, daarvan ben ik overtuigd. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat depressie, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, leer- en concentratieproblemen, ook bij kinderen, door vliegtuiglawaai veroorzaakt kunnen worden. Het is een langzaam proces, mensen wonen hier al heel lang, hebben het vaak niet eens door. Maar als je voortdurend geluid hoort, komt je lichaam in een constante arousal en krijgt het geen rust meer. Dat is heel ongezond.”

Aantal vluchten omlaag

Duidelijkheid en perspectief zijn volgens de gemeente zeer gewenst. Net als het met voorrang verminderen van de geluidshinder. Dat verminderen van de geluidshinder kan wat de gemeente Aalsmeer betreft op dit moment nog alleen door het aantal vluchten drastisch te verminderen. Zeker in de in het Ontwerpactieplan aangehaalde periode 2024 – 2029. In die periode gaan de vliegtuigen namelijk zeker niet substantieel stiller worden aldus de gemeente.