Geef uw mening over de Woonzorgvisie

Uithoorn – De gemeente Uithoorn gaat de komende maanden het gesprek aan met inwoners over de nieuwe ‘Woonzorgvisie’. Op het Zijdelwaardplein, Amstelplein en in het centrum van De Kwakel presenteren ambtenaren de gemeenteplannen om het woningtekort terug te dringen, meer betaalbare woonruimte te ontwikkelen en om de stijgende energiekosten tegen te gaan. Zij horen graag van u wat u belangrijk vindt aan uw leefomgeving.

Ontwerp-Woonzorgvisie
In de ontwerp-Woonzorgvisie staat hoe de gemeente de komende jaren een aantal urgente woonvraagstukken wil aanpakken. Vraagstukken als “Hoeveel nieuwe woningen, en welke woningtypen, zijn nodig voor de woningbehoefte van onze huidige en toekomstige inwoners? En wat betekent dat voor de bestaande woningen?” 

In alle Nederlandse gemeenten, dus ook in Uithoorn, is een woningtekort. Tegelijk is er maar beperkt ruimte voor nieuwbouw. In de Woonzorgvisie pleit de gemeente voor de bouw van kleinere en betaalbare woningen en appartementen. En voor het bevorderen van doorstroom. Ook het milieu komt aan bod in de ontwerpvisie, onder meer met de bouw van energieneutrale woningen zonder gasaansluiting. 

Gesprekken op straat
Wilt u meepraten over de ontwerp-Woonzorgvisie? Ga het gesprek aan met onze gemeenteambtenaren op de volgende plaatsen en tijden:
– 13 december 2023; Zijdelwaardplein, van 13.00-16.00 uur,
– 20 december 2023; Amstelplein, van 13.00-16.00 uur,
– 11 januari 2024; Dorpscentrum De Kwakel (bij de visboer), van 13.00-16.00 uur.

Ter inzage
De ontwerp-Woonzorgvisie is zorgvuldig samengesteld met bijdragen van woningcorporaties, de Huurdersvereniging Uithoorn en De Kwakel, zorg- en welzijnspartners en marktpartijen. Ook de resultaten van het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ en de bewonerspeiling van maart 2023 zijn erin verwerkt.

De ontwerp-Woonzorgvisie ligt van 4 december 2023 tot 19 januari 2024 ter inzage voor inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden. Digitaal inzien en reageren kan op www.uithoorndenktmee.nl. Het geprinte document is in te zien bij de receptie/KCC-balie van het gemeentehuis. Een afspraak maken is niet nodig. De openingstijden vindt u op www.uithoorn.nl/contact.

Na de inspraakperiode wordt de visie samen met een nota van beantwoording voorgelegd aan de gemeenteraad.