Gedeputeerde Van Essen kan geen windturbines afdwingen in de Ronde Venen

De Ronde Venen – De verplichte plaatsing van hoge windturbines binnen de gemeentegrens sluit de provincie Utrecht niet uit. Daarover heeft u eerder kunnen lezen in deze krant. Momenteel bereidt de provincie zelfs maatregelen voor om de plaatsing van hoge windturbines af te dwingen met een zogeheten projectbesluit. Dat wordt realiteit als met grootschalige zonnevelden niet voldoende hernieuwbare energie worden opgewekt. Voor de zomer moet gemeente De Ronde Venen aan de provincie laten weten hoe het ervoor staat. De provincie ziet het gebied langs het spoor bij Baambrugge als een kansrijke locatie voor hoge windturbines.

Destijds vroegen we daarover om commentaar aan Anco Goldhoorn, een verklaard tegenstander van windturbines in de  gemeente De Ronde Venen.  Volgens hem heeft de provincie helemaal niet het recht om zo’n projectbesluit te nemen. Hij heeft hierover alle gekozen leden van de Provinciale Staten een uitgebreide mail met bijlagen gestuurd. Daarin onderbouwt hij zijn standpunt. Wij kregen hiervan een afschrift en stelden Anco Goldhoorn uit Vinkeveen daarover een aantal vragen.

Waarom nu een mail aan alle Statenleden sturen?
Zoals bekend is, heb ik al diverse malen ingesproken bij de Provincie. Daar heb ik gevraagd helderheid te geven over de juridische onderbouwing van zo’n projectbesluit. Die vraag is daarna door een aantal fracties in de provincie herhaald. Steeds kwam de Gedeputeerde, die verantwoordelijk is voor dit beleid met een antwoord. Maar ik beschouw zijn reactie als ver onder de maat was. Het was zeker niet de juridische onderbouwing voor dat projectbesluit.