Fort Kudelstaart (3): Parkeerkelder

Aalsmeer – Door het college wordt in 2015 opdracht gegeven om een Tender uit te schrijven, om Fort Kudelstaart te herontwikkelen als ‘Zeilfort’, een icoon voor de watersport van Aalsmeer.

Tekst uit de Tender:

Om de watersport in Aalsmeer te bevorderen wordt als functie een watersport gerelateerde  bestemming voorgeschreven, waarbij de voorkeur bestaat voor zeilen. Naast het realiseren van een watersportfunctie zijn ondersteunende kantoor-, winkel- en horecafuncties mogelijk.

Het Fort moet openbaar toegankelijk worden en blijven voor het publiek. Met openbaar toegankelijk wordt bedoeld dat het Fort te bezoeken moet zijn. Los van de voorzieningen die er komen. Iemand die geen gebruik maakt van de voorzieningen op het Fort, moet ook vrije toegang kunnen krijgen tot het Fort en de buitenruimte eromheen.

Om het verstoren van de archeologische waarde van het fortterrein tegen te gaan stelt de Tender dat er geen ontheffing wordt verleend voor graafwerkzaamheden dieper dan 40cm.

Parkeren voor al het (toekomstige) gebruik dient op het fortterrein plaats te vinden.

Er zijn vijf partijen die inschrijven en na rijp beraad wordt Sebald Invest BV, van Hedde Stegenga, de winnaar. Door Stegenga wordt Zeilfort Kudelstaart BV opgericht, met Martijn de Liefde als medeaandeelhouder.

Op 18 september 2018 brengt het college de gemeenteraad op de hoogte van de gunning van de tender procedure aan Zeilfort Kudelstaart. In de raadsbrief wordt aangegeven dat  Zeilfort Kudelstaart BV het fort gaat revitaliseren tot een watersportfort inclusief horeca en hotelbedrijf. 

Verder wordt aangegeven dat de benodigde parkeercapaciteit ondergronds weggewerkt zal worden. Dat is conform de afspraken in de Tender en past binnen de vastgestelde Recreatie en Toerisme agenda, zo staat te lezen. 

De ondergrondse parkeerkelder is bedacht om parkeerplaatsen te bieden aan circa 125.000 bezoekers per jaar voor het hotel, congressen, feesten, bruiloften en evenementen. De oppervlakte van de parkeerkelder is zo’n 5540 vierkante meter. Dit is inclusief de in- en uitrit van de parkeerkelder. Het blijft de vraag of dat allemaal gaat passen…

Ten opzichte van de eerste plannen is de parkeerkelder gegroeid van 120 naar circa 225 parkeerplaatsen en wordt deze deels ondergronds uitgevoerd. Daarvoor worden de aarden wallen (onderdeel van het rijksmonument) weggehaald en in de vorm van een reproductie teruggeplaatst, wel zullen er op de aarden wallen ventilatie openingen zichtbaar worden. Ook de beide front batterijen (ook rijksmonument) verdwijnen en worden heel misschien teruggeplaatst op het parkeerdak.

Benieuwd hoe men dit denkt te gaan bouwen? Volgende week een nieuwe aflevering Fort Kudelstaart.

Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart

info@fortkudelstaart.com

Foto: In rood aangegeven de parkeerkelder met links de in- en uitrit. Het is goed te zien dat de parkeerkelder op circa 1.50 meter vanuit de houten damwand wordt afgegraven, tot een diepte van zo’n 3.50 meter. Het oranje blokje aan de voorzijde is de plaats waar de lift moet komen voor de bevoorrading van het horeca gedeelte. Deze aansluiting vindt onder het bestaande fort plaats.