FloraHolland: Samen keuzes maken

Aalsmeer – Tijdens regiobijeenkomsten in november van bloemenveiling FloraHolland is de input van leden, klanten en medewerkers op de concept-strategie teruggekoppeld. De veiling kan rekenen op goedkeuring en enthousiasme. Lucas Vos kijkt terug op waardevolle bijeenkomsten. “FloraHolland 2020 is er door aangescherpt. Dit is de coöperatie in topvorm! Alle denkbare stakeholders waren uitgenodigd, nationaal en internationaal. We spraken met honderden leden en klanten, maar ook met banken en overheden. Onder medewerkers is de presentatie 120 keer gehouden. Ook de vakbonden zijn meegenomen in ons strategieproces. We hebben overweldigend veel reacties gekregen. Mensen konden op groene kaartjes aangeven, wat ze goed vinden aan de strategie. Op rode kaartjes konden ze vertellen, wat beter kan of verdieping nodig heeft. Er zijn bijna 2200 kaartjes ingeleverd. Verder konden we in veel goede gesprekken de inhoud van de strategie aanscherpen. Op onze twee hoofdambities ‘Betere marges voor onze leden en hun klanten’ en ‘Méér consumenten die méér uitgeven aan Bloemen en Planten’ voel ik meer dan honderd procent steun bij iedereen.” Alle betrokkenen waardeerden het strategieproces. Samen nadenken over juiste keuzes voor de bloei van de sierteelsector. Lucas Vos wil daarmee graag verder. “Er is draagvlak voor onze strategie en ambities. Dat is mooi. Ook als we keuzes gaan maken en het spannend wordt, blijft onze nieuwe kernwaarde overeind: Samen. Samen met leden, met klanten en met medewerkers. Ja, we hebben haast. De wereld om ons heen verandert snel. Nu kunnen we de coöperatie ten behoeve van de sector goed neerzetten voor de toekomst en dat gaan we zorgvuldig doen. Tijdens de komende algemene ledenvergadering zetten we FloraHolland 2020 definitief neer.” De algemene ledenvergadering vindt plaats op donderdag 11 december en dan presenteert de directie voor het eerst de definitieve strategie FloraHolland 2020.