Fietsbrug De Kwakel mag verplaatst worden

De Kwakel – Na een lang participatie- en overlegproces mag de fietsbrug in De Kwakel nu toch verplaatst worden. Het merendeel van de commissieleden die het onderwerp weer op de agenda had staan, stemde er afgelopen woensdag 17 mei tijdens de commissievergadering Wonen en Werken uiteindelijk mee in. De fietsbrug moet het sluitstuk zijn van een logische en veilige verkeersroute voor fietsers via het vrijliggende fietspad naast de Noorddammerweg richting Zwarte dorp en Ringdijk. De brug zal nu in dat verlengde worden gelegd bij Tamboer.

Op dit moment ligt die nog ter hoogte van de Linie en gaat over de ringvaart via een schelpenpad naar de Vuurlijn. Gelet op het gevolgde participatietraject, de verbeterde communicatie, de onduidelijkheden uit het verleden die uit de weg zijn geruimd, vrijwel geen andere alternatieven en de dreiging dat de Vervoerregio Amsterdam de subsidie van 65.000 euro zal intrekken als de brug niet op de bestemde plaats komt, deed de commissieleden besluiten mee te gaan met het voorstel van het college.

Tenslotte is het zonde om geen gebruik te maken van zo’n bedrag dat wordt aangeboden. In korte bewoordingen motiveerden zij hun standpunt, waardoor de commissievergadering ook niet lange tijd in beslag nam. Wethouder Marvin Polak, onder wie het project valt, gaf tot slot aan het te betreuren dat er zoveel onduidelijkheden zijn geweest tijdens de voortgang van het project maar kan nu het dossier na hij zegt ‘afsluiten’ en verder gaan met de uitvoering.

In hoever de bewoners die de verplaatsing (nog steeds) niet zien zitten, blij zijn met het besluit kon niet worden achterhaald. De teerling is echter geworpen, de commissieleden hebben ingestemd met het project dat zelfs niet eens in stemming hoefde te worden gebracht noch als onderdeel van een politiek debat werd gezien. Afronding van dit project gaat ongetwijfeld zijn beslag krijgen en dan is dit ook weer achter de rug.