Facelift voor de Ringvaartzijde

Aalsmeer – Op 6 december heeft Wethouder Ad Verburg symbolisch de vernieuwde Ringvaartzijde geopend. De reconstructie bestond uit een totale herinrichting van groen, wegen, verkeer en verlichting, waarbij ook een hemelwaterriool aangelegd is. De groenstructuur is herzien, er zijn verkeerskundige aanpassingen gedaan en de bestrating vernieuwd. De bewoners van de Ringvaartzijde konden elkaar ontmoeten in de Dorpshoek op uitnodiging van de gemeente en kregen daar koffie en iets lekkers om de afronding van het project te vieren. De werkzaamheden waren in de derde week van maart van start gegaan. Tijdens het project is ook het kleine speelplaatsje meegenomen en opgeknapt. Ook het beplantingswerk is af.

Wethouder Verburg: “Om de wijk gedurende de werkzaamheden beter bereikbaar te houden is na goed overleg met de wijkvertegenwoordigers besloten om het werk in kleinere fases op te pakken. Dit heeft geleid dat het werk na de bouwvakvakantie met een kleine vier weken extra uitvoeringstijd is afgerond. Het resultaat mag er zijn, vandaar dat we hier ook staan. De Ringvaartzijde heeft de upgrade/facelift gehad die veel beter bij deze mooie wijk past.”

Foto: Wethouder Ad Verburg opent symbolisch de vernieuwde Ringvaartzijde door onthulling van een nieuwe bank. Op de achtergrond de nieuwe inrichting.