Extra maatregelen rondom Burgemeester Kasteleinweg

In december is de Burgemeester Kasteleinweg open gegaan en op dit moment worden de laatste restpunten opgelost door Dura Vermeer in opdracht van de provincie. Doordat de Burgemeester Kasteleinweg geen doorgaande structuur meer heeft ervaren bewoners in de naastgelegen  wijken overlast van extra verkeersbewegingen door hun straten. Daarnaast vinden bedrijven aan de Witteweg dat ze minder zichtbaar zijn, omdat er minder verkeer rijdt.

Extra borden Witteweg

Omdat vrachtverkeer geen bestemming heeft in deze wijken heeft gemeente nu in dit gedeelte van Aalsmeer een vrachtwagenverbod ingesteld en is er een quick scan naar verbeterpunten uitgevoerd. Om meer verkeer over de Witteweg te leiden komt er extra bebording. Daarnaast wordt in maart een onderzoek gedaan naar het gedrag van weggebruikers op de rotondes en worden er op dit moment verkeersstellingen uitgevoerd. 

Groot onderzoek dit voorjaar

Deze huidige verkeerstellingen vormen samen met de verkeerstellingen die gehouden zijn voor de aanleg van de weg de basis voor een groot onderzoek naar de verkeersbewegingen op en rondom de Burgemeester Kasteleinweg. Met dit onderzoek start de gemeente dit voorjaar.

Wethouder Robert van Rijn: Ik heb een aantal petities in ontvangst genomen van bezorgde bewoners en bedrijven. Uiteraard neem ik al deze zorgen uiterst serieus. Daarom gaan wij aan de hand van het grote onderzoek kijken of en welke aanpassingen er in de wegenstructuur nodig zijn. Daarnaast zijn wij al in gesprek met bewoners van de Hortensialaan en Ophelialaan over korte en lange termijn oplossingen. Zo is het vrachtwagenverbod een korte termijn oplossing en kijken we nu voor de langere termijn hoe we het oude busstation op de hoek van de Hortensialaan en de Ophelialaan anders kunnen inrichten om zo te zorgen dat hier minder snel gereden wordt.”

Betere doorstroom

De laatste petitie is deze week overhandigd. De strekking van deze petitie is om via de Witteweg meer verkeer af te handelen en zo betere doorstroom te creëren en het verkeer niet via de woonwijken rijdt. De wethouder heeft deze in ontvangst genomen en gelijk een vervolg afspraak gemaakt om daarin de korte termijn maatregelen te bespreken.