1e Sessie toekomst Oosteinderweg en Bovenlanden

Aalsmeer – Deze week werd tijdens de eerste ‘gebiedstafels’ (werksessies) door inwoners en bedrijven enthousiast meegedacht over de toekomst van de Oosteinderweg en de Bovenlanden. Er zijn veel goede ideeën ingebracht. Op 29 januari is een volgende reeks.

Toekomstagenda

Per deelgebied wordt een eigen sessie gehouden. Met foto’s worden mood bords gemaakt en er wordt op plattegronden gepuzzeld en getekend. In een volgende fase worden samen met de bewoners en bedrijven de beelden en ideeën uit de verschillende gebiedstafels samengevoegd en op elkaar afgestemd. Deze input vormt een belangrijke basis voor de te ontwikkelen toekomstagenda voor de Oosteinderweg en Bovenlanden.

Wethouder ruimtelijke ontwikkeling Robbert Jan van Duijn: “Het college vindt het belangrijk om samen met de bewoners en bedrijven in het Oosteinderweggebied na te denken over de toekomst. Ruimtelijke kwaliteit, cultuur historische en economische waarden zijn hierbij belangrijke aspecten. Maar ook leefkwaliteit voor de bewoners. Er is nog geen uitgewerkt idee, want het is nadrukkelijk de bedoeling om een toekomstagenda samen met bewoners en bedrijven in dit gebied te maken.”  

Rond de zomer van 2019 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomstagenda voor de Oosteinderweg en de Bovenlanden.