Emotioneel afscheid bij wijkoverleg Hornmeer

Aalsmeer – Vorige week vond in het Buurthuis Hornmeer het voorlopig laatste wijkoverleg Hornmeer plaats. Het laatste, aangezien het enige overgebleven bestuurslid Hans van der Neut Kolfschoten in zijn rol als voorzitter, secretaris én penningmeester, op dit overleg formeel af zou treden. Ondanks dit voornemen had Van der Neut Kolfschoten er toch een interessante avond van weten te maken: er stonden mooie voor omwonenden relevante onderwerpen op de agenda en hij had zelfs de ontwikkelaars van de nieuwbouwwoningen in de Hornmeer weten te strikken om op dit overleg tekst en uitleg te geven over de planning en de maatregelen om onder meer de overlast zoveel mogelijk te beperken. Verder kwam de gemeente, samen met Waternet, nog langs om de ca. 50 aanwezige buurtbewoners bij te praten over het beleid rondom de waterhuishouding in deze wijk. 

Doorstart?

Wethouder Kikkert, die ook nog bij het overleg aanschoof, gaf nogmaals aan dat de gemeente zeker de waarde van dit buurtoverleg onderkende en zou ondersteunen maar dat het initiatief of de doorstart nadrukkelijk vanuit de bewoners zelf zou moeten komen. Er volgde algemene instemming maar niemand stond op om het stokje van de voorzitter over te nemen. Ook het pleidooi van een emotionele bewoner dat dit overleg nooit verloren mocht gaan werd belangstellend aangehoord maar ook nu weer niet beantwoord met een initiatief. 

Applaus en bloemen

Aan het slot van de bijeenkomst kreeg Van der Neut Kolfschoten van de bewoners een groot applaus en een mooie bos bloemen en werd de avond afgesloten met een drankje. De aanwezigen zullen nog het verslag van de bijeenkomst ontvangen en dan… zal het stil worden. Tenzij er in de Hornmeer een of meerdere bewoners opstaan die ook van mening zijn dat dit overleg niet verloren mag gaan. Die ook geloven in een bijeenkomst waar buurtbewoners graag bij elkaar komen, om informatie van de instanties te krijgen en om de instanties zelf bij te kunnen praten over hun wensen en ideeën en om samen gewoon een mooie avond te hebben. Mochten lezers hierover meer informatie willen, bel of mail dan met buurtverbinder Frans Huijbregts van Participe Amstelland via 06-42749348 of f.huijbregts@participe.nu.