Elf Rondeveners Koninklijk onderscheiden

De Ronde Venen – Elf inwoners van De Ronde Venen zijn vrijdag 26 april verrast met een koninklijke onderscheiding. 10 van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1 inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Alle gedecoreerden ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester Maarten Divendal tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis.

Rob Blans (Mijdrecht, 1948)
Rob is onlosmakelijk verbonden met scouting. Hij leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling en groei van scoutinggroepen in de provincie Utrecht en was ook op landelijk niveau bij de scouting actief. Na zijn verhuizing naar Mijdrecht zette hij zijn scoutingactiviteiten voort bij Scouting Eliboe in Vinkeveen. In 2002 trad hij toe tot het bestuur en werd al snel voorzitter. Hij maakte zich hard voor het realiseren van een vast onderkomen voor de groep in Vinkeveen en mede door zijn inzet werd een mooi clubgebouw gerealiseerd. In 2006 stopte hij als bestuurslid, maar bleef wel betrokken, om zich volledig te kunnen richten op zijn werk als lid van de gemeenteraad namens de VVD. Hij zat in de gemeenteraad van 2006 tot 2014. Sinds 2016 is hij voorzitter van de Historische Vereniging De Proosdijlanden. Door zijn inzet is de vereniging verder geprofessionaliseerd. Sinds 2019 is hij lid van de vereniging Probus Rond de Venen. Doel van deze vereniging is het bevorderen van vriendschap en saamhorigheid van geheel of bijna geheel postactieven van 60 jaar en ouder. Sinds kort is hij voorzitter van de evenementencommissie. Rob Blans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Henk Boot (Vinkeveen, 1953)
Henk is al ruim 50 jaar actief als vrijwilliger in het betaald- en amateurvoetbal. Hij bekleedde namens de KNVB verschillende functies. Zo was hij 40 jaar actief als scheidsrechter (zowel in het betaald- als in het amateurvoetbal) en trad hij daarnaast op als docent, rapporteur amateurvoetbal, coach, waarnemer betaald voetbal en Auditor betaald voetbal (onderzoeker en adviseur bij incidenten. Tot op de dag van vandaag wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan als het gaat om het verzorgen van trainingen of mede-organiseren van activiteiten. Sinds 2010 is hij scheidsrechter, scheidsrechter coördinator, trainer en coach bij meerdere teams en docent voor nieuwe scheidsrechters. Ook voor het onderhoud van het clubgebouw draait Henk zijn hand niet om. Henk Boot is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Trees Bosland (Mijdrecht, 1938)
Trees verricht al 34 jaar belangrijk vrijwilligerswerk in de gezondheidzorg. Van 1989 tot 2019 werkte zij als vrijwilliger in het Ronald McDonald Huis Emma in Amsterdam. Zij was in deze periode gastdame en stond in die rol ouders en ernstig zieke kinderen bij die verbleven in het AMC. Zij voorzag iedereen van de benodigde informatie en zorgde ervoor dat kamers altijd schoon waren en voorzien van alle benodigdheden. Haar vrolijkheid, vriendelijkheid en warmte waren voor ouders een bron van troost en door haar positieve instelling en persoonlijkheid leverde zij een positieve bijdrage aan de organisatie. Sinds 2012 is zij ook als vrijwilliger actief bij Zonnehuisgroep Amstelland, locatie Zuiderhof. Hier ondersteunt ze de zorg bij het schenken van koffie en thee aan de bewoners en helpt ze bij het uitserveren van de maaltijden in de middag. Daarnaast assisteert ze het activiteitenteam. Trees Bosland is een vrijwilliger waarop je altijd kan rekenen. Zij zet altijd een stapje extra, heeft oprechte interesse en maakt graag een praatje met iedereen die ze ontmoet. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerrit Brouwer (Wilnis, 1953)
Gerrit is een bevlogen, maatschappelijk betrokken, toegankelijke maar ook een bescheiden Wilnisser die al vanaf 1988 actief is voor de Wilnisse Oranjevereniging. Van 1988 tot 2000 als algemeen bestuurslid en vanaf 2000 tot de dag van vandaag als voorzitter.  Daarnaast is hij al ruim 30 jaar actief voor de overkoepelende Oranjevereniging De Ronde Venen, van 1991 tot 2000 als bestuurslid en sindsdien als voorzitter. Na de herindeling in 2011 tot de huidige gemeente De Ronde Venen zocht hij de samenwerking op met de Oranjeverenigingen in Abcoude en Baambrugge. Inmiddels wordt er meer dan 10 jaar succesvol samengewerkt met behoud van eigen cultuur en tradities. Daar waar plooien glad moeten worden gestreken, treedt hij op als een echt verbindende voorzitter. Ook voor het 4 & 5 mei comité van Wilnis zet hij zich sinds 2000 in om mensen bij elkaar te brengen. Daarnaast is hij al 25 jaar lid van de Rotaryclub en zijn er door zijn inzet diverse initiatieven tot stand gekomen, zowel in binnen- als buitenland. Ook zet hij zich op verschillende fronten in voor voetbalvereniging CSW en ondersteunt hij het werk van stichting De Bovenlanden. Gerrit Brouwer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Nico de Dood (Waverveen, 1961)
Nico is op verschillende terreinen maatschappelijk zeer actief. Van 2005 tot 2010 was hij organisator en lobbyist van de actiegroep ‘Koe of Jetski’. De actiegroep voerde jarenlang strijd tegen het onder water zetten van de polder Groot Mijdrecht Noord. Behalve het voeren van veel gesprekken, was hij ook van de partij bij vele acties. Zo stond een van zijn kalveren op de nieuwjaarsreceptie om aandacht te vestigen op het onderwerp en zorgde hij voor een grote opkomst tijdens een bezoek van de toenmalige minister-president Balkenende. Mede als gevolg van zijn inzet werd het overleg met de provincie, dat was opgeschort, weer opgepakt. In 2008 trad hij toe als lid van de Raad van Toezicht van Rabobank Veenstromen (later Rijn en Veenstromen). Als lid hield hij mede toezicht op het beleid, aansturing, prestaties en ontwikkelingen van de bank. Van 2009 tot en met 2015 was hij lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Van 2011 tot 2022 was hij lid van de gemeenteraad van De Ronde Venen voor het CDA. Daaraan voorafgaand was hij langere tijd bestuurslid van het lokale CDA. Na zijn vertrek uit de lokale politiek is hij begonnen met het opzetten van BBB Utrecht. In al zijn functies en werkzaamheden koos hij altijd voor dezelfde aanpak: hij stuurde geen mails of appjes en belde niet, maar ging steevast bij de mensen langs. Nico de Dood is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Corien van der Linden (Abcoude, 1960)
Corien zet zich al 25 jaar op verschillende terreinen in voor de lokale samenleving in Abcoude en omstreken en is een voorbeeld van een inspirerend en maatschappelijk betrokken inwoner. Het meest in het oog springend is haar inzet voor de (zwem)sport in Abcoude. Eerst als badjuffrouw en vanaf 2001 als lid van het bestuur van de Stichting Meerbad Abcoude. Tussen 2015 en 2019 was zij voorzitter van de stichting. Vanaf 2013 heeft zij zich met veel energie ingespannen voor het openhouden van het Meerbad in Abcoude en vervolgens voor de realisatie van een nieuw zwembad. Corien nam, samen met andere inwoners, het initiatief om gezamenlijk de bouw van een nieuw zwembad te verkennen. Omdat ook sporthal Kees Bon aan vervanging toe was, werd besloten gezamenlijk op te trekken met als doel het realiseren van een Sporthuis in Abcoude waar zowel gezwommen als gesport kan worden. Met goede argumenten, tact en overtuigingskracht wisten Corien en haar medestanders de politiek te overtuigen van hun ideeën en werd het Burgerinitiatief Gecombineerd Sportgebouw Abcoude gestart. Corien was een van de drijvende krachten achter dit burgerinitiatief. Begin 2021 opende het Sportgebouw Abcoude de deuren. Gedurende al die jaren was Corien de grote motor en aanjager en wist zij op constructieve wijze hindernissen te overwinnen. Naast haar vrijwilligerswerk voor de (zwem)sport was Corien van 2015 tot 2023 lid van het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Mondriaan Abcoude (Prima). De stichting is verantwoordelijk voor het instandhouden van de openbare basisschool Piet Mondriaan. Met haar achtergrond en ervaring als onderwijskundige, heeft Corien een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van de schoolorganisatie en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Corien van der Linden is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Nel van der Meyden (Mijdrecht, 1953)
Nel is betrokken en bevlogen in alles wat ze doet. Zij is voorzitter van de Vereniging van Schoonrijders sport en cultuur in Utrecht. Deze vereniging is vorig jaar opgericht nadat de landelijke vereniging in juni 2023 is opgeheven. Naast de functie van baancoördinator regelt Nel alles; ze zorgt voor een natje en een droogje, vangt proeflessers op en zet alles klaar om na afloop alles weer op te ruimen. Nel is ook de persoon achter noviteiten in de groep, het regelen van de kleding en de drijvende kracht achter het idee én de uitvoering. Naast organisatorische zaken vergeet ze ook de menselijke kant niet. Als iemand ziek is of anderszins hulp nodig heeft, gaat ze langs met bloemen en een luisterend oor, ongeacht waar deze persoon woont. Nel van der Meyden-van Wieringen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerard Röling (Vinkeveen, 1956)
Gerard zet zich al 48 jaar met hart en ziel in als vrijwilliger bij Sportvereniging Hertha in Vinkeveen. Hij wordt de Haarlemmerolie van de vereniging genoemd en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. In zijn beginjaren zette hij zich vooral in bij de jeugdspelers. Hij was 34 jaar jeugdleider en daarnaast ook trainer en organisator van voetbalkampen. Al vrij snel na zijn komst werd er ook voor allerlei andere zaken een beroep op hem gedaan. Hij is 7 dagen per week bij de vereniging te vinden en regelt al jaren de kleding voor alle 30 teams door aan het einde van het seizoen alles te controleren, te repareren en de ontbrekende spullen weer te bestellen. Ook de was van het gehele eerste elftal wordt door hem verzorgd. Daarnaast zet hij de lijnen op het veld uit en houdt deze bij. Ook maait hij het gras en zet hij de velden uit volgens de KNVB-normen. Hij zorgt ervoor dat de kleedkamers picobello in orde zijn en ruimt ze elke zaterdag op en maakt ze schoon. Naast deze werkzaamheden verwerkt hij ook het oud papier dat wordt ingeleverd op het park, draait hij op meerdere avonden in de week een dienst in de kantine, opent hij elke zaterdagochtend om 7 uur het sportpark en is hij altijd beschikbaar om even naar de club te komen. Gerard Röling is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bep Rijsenbrij (Mijdrecht, 1950)
Bep is al ruim 15 jaar vrijwilliger bij De Zonnebloem. De vereniging zet zich met veel vrijwilligers in om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Bep bezoekt elke week meerdere deelnemers, maakt een praatje en heeft voor iedereen een luisterend oor. Bij evenementen en uitjes verricht ze de hele dag hand- en spandiensten, zij assisteert de deelnemers, helpt bij vervoer en ondersteunt de logistiek. Daarnaast organiseert ze de jaarlijkse vakantieweken en gaat dan mee als verzorger. Daarnaast was Bep Rijsenbrij-de Jong een aantal jaren bestuurslid Bezoekwerk bij de Zonnebloem. Met veel enthousiasme voerde ze intakegesprekken met deelnemers en vrijwilligers en koppelde deelnemers aan vrijwilligers. Ook is zij vanaf 2015 vrijwilliger bij verpleeghuis Zonnehuis Majella in Mijdrecht. Met haar rustige karakter en haar trouwe inzet is ze een graag gezien persoon, onder andere als vaste gast bij de Bingo. Ze is flexibel, betrokken en denkt mee. Alles met als doel de bewoners een leuke dag te bezorgen. Zij is voor de bewoners van Zonnehuis Majella en de Zonnebloem Mijdrecht van grote waarde. Bep Rijsenbij-de Jong is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Rien Schimmel (Abcoude, 1954)
Rien is sinds jaar en dag actief bij de Sint-Nicolaas evenementen op de Piusschool in Abcoude, bij de Sint-Nicolaas intochten in Abcoude en Baambrugge en als vrijwilliger bij de vele activiteiten voor de stichting Feestelijkheden Abcoude. Hij startte zijn ‘carrière’ als Piet bij de Piusschool en sinds 2 jaar vervult hij de rol van Sint-Nicolaas. Hij stopt hier veel tijd in en verzorgt samen met de andere Pieten ieder jaar een groot feest. Daarnaast verzorgt en begeleidt Rien Schimmel als vrijwilliger bij de stichting Intocht Sint Nicolaas Abcoude Baambrugge al 59 jaar de intocht van Sinterklaas in deze 2 dorpen. Als sponsorwerver neemt hij de belangrijke taak op zich om voor voldoende financiën te zorgen zodat de intocht financieel mogelijk is. Inmiddels vervult hij zelf de rol van Goedheiligman bij de intocht. Voor de stichting Feestelijkheden Abcoude zet Rien zich al meer dan 20 jaar in als vrijwilliger, onder andere als speaker tijdens de verschillende evenementen. Ook voor de organisatie en de begeleiding van de verschillende activiteiten wordt altijd een beroep op hem gedaan. Rien Schimmel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Nan van Steenkiste (Mijdrecht, 1943)
Nan is al meer dan 50 jaar actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. 49 jaar geleden werd hij lid en vrijwilliger van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling Mijdrecht. Sinds hij lid werd zette hij zich zeer actief in als vrijwilliger bij zeer uiteenlopende evenementen. In die jaren stond hij vele slachtoffers van ongevallen en kleine verwondingen bij, ook met reanimatie. Daarnaast zette hij zich als EHBO-erin tijdens zijn werkzame periode als badmeester, als scheidsrechter en bij zijn verblijf op de tennisvelden. In 1979 behaalde hij zijn diploma als LOTUS-slachtoffer. Sinds het begin neemt hij nagenoeg aan elke inzet deel als ‘slachtoffer’. Niets is hem daarbij te gek. Zo liet hij zich bij een oefening bij Fokker van de vleugel van een vliegtuig halen. Nan van Steenkiste is al ruim 50 jaar lid van de Tennis Vereniging Mijdrecht. De laatste 20 jaar regelde hij het beheer en het onderhoud van de tennisbanen. Hij stuurde hierbij een groep vrijwilligers aan die zorgen dat de tennisbanen in orde waren. Ook maakte hij deel uit van de Groencommissie die ervoor zorgt dat het park er netjes uitziet. Door bloemen en planten te onderhouden, gras te maaien en zwerfvuil te verwijderen. Dit betekende dat hij jarenlang enkele uren per dag op de baan te vinden was, soms 7 dagen per week. Nan van Steenkiste is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op de foto staan van links naar rechts:
Corien van der Linden, Henk Boot, Nico de Dood, Gerrit Brouwer, Nel van der Meyden-van Wieringen, Rien Schimmel, burgemeester Maarten Divendal, Trees Bosland, Gerard Röling, Bep Rijsenbrij-de Jong, Nan van Steenkiste en Rob Blans.